Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 06:59 | 24/03/2023
Ngày/Đêm
41/ 30°
Sáng/Tối
28/ 31°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 18:08
Mây thưa
Ngày/Đêm
38/ 24°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 24°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 18:08
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 22°
Sáng/Tối
23/ 22°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
21/ 21°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 18:08
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
21/ 23°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 23°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36/ 24°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
39/ 26°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 18:09
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
40/ 26°
Sáng/Tối
26/ 27°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 18:09
Mây rải rác
Ngày/Đêm
37/ 24°
Sáng/Tối
25/ 30°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 18:10
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 20°
Sáng/Tối
24/ 21°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 22°
Sáng/Tối
20/ 29°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 21°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
20/ 23°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:10
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 11 phút trước
Mây rải rác 28°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 29°.

Mặt trời mọc/lặn
05:58 18:08
Thấp/Cao

24°/42°

Độ ẩm

50%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.49 km/giờ

Điểm ngưng

17 °C

Chỉ số UV

0.6