Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 02:40 | 25/09/2022
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
22/ 24°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:51
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 23°
Sáng/Tối
22/ 26°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:50
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
23/ 30°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:49
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
23/ 25°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:48
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:47
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:45
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
26/ 32°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 25°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:42
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
24/ 24°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:39
Mưa cường độ nặng
Huyện Tuyên Hóa
Đã cập nhật 16 phút trước
Nhiều mây 22°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 23°.

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:51
Thấp/Cao

21°/29°

Độ ẩm

99%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.96 km/giờ

Điểm ngưng

22 °C

Chỉ số UV

0