Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 13:27 | 18/05/2022
Ngày/Đêm
30/ 22°
Sáng/Tối
19/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:23
Nhiều mây
Ngày/Đêm
32/ 24°
Sáng/Tối
22/ 28°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:23
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32/ 25°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1008 mb

Gió

1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:24
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:24
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:25
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:25
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:25
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 25°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:26
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33/ 25°
Sáng/Tối
24/ 30°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:26
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32/ 25°
Sáng/Tối
24/ 30°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:27
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
25/ 32°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:27
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:28
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:28
Mưa vừa
Huyện Tuyên Hóa
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 30°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 32°.

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:23
Thấp/Cao

22°/33°

Độ ẩm

54%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.05 km/giờ

Điểm ngưng

20 °C

Chỉ số UV

9.94