Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 06:24 | 28/02/2024
Ngày/Đêm
26.9/ 19.8°
Sáng/Tối
18/ 21.8°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:16 18:02
Nhiều mây
Ngày/Đêm
28.5/ 22.1°
Sáng/Tối
20.4/ 24.3°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:16 18:02
Nhiều mây
Ngày/Đêm
21.8/ 17.7°
Sáng/Tối
21.4/ 18.3°
Áp suất

1018 mb

Gió

2.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:15 18:02
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
17.1/ 16.9°
Sáng/Tối
16.7/ 16°
Áp suất

1018 mb

Gió

2.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:14 18:03
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.5/ 20.8°
Sáng/Tối
17.7/ 21.9°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:14 18:03
Nhiều mây
Ngày/Đêm
38.3/ 26.7°
Sáng/Tối
21.7/ 29°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:13 18:03
Mây cụm
Ngày/Đêm
40.5/ 29.1°
Sáng/Tối
25.8/ 30.9°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:12 18:03
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
34.8/ 24.9°
Sáng/Tối
26.4/ 24.1°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:11 18:04
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
20.5/ 18°
Sáng/Tối
21.1/ 18.6°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:11 18:04
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
17.3/ 16.9°
Sáng/Tối
17.7/ 17°
Áp suất

1018 mb

Gió

1.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:10 18:04
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18.9/ 17.3°
Sáng/Tối
16.8/ 17.2°
Áp suất

1017 mb

Gió

1.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:09 18:05
Nhiều mây
Ngày/Đêm
20/ 18.9°
Sáng/Tối
17.2/ 18.8°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 18:05
Nhiều mây
Ngày/Đêm
18.6/ 15.7°
Sáng/Tối
19.2/ 16.1°
Áp suất

1018 mb

Gió

2.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 18:05
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18.2/ 16.5°
Sáng/Tối
15.2/ 16.4°
Áp suất

1022 mb

Gió

2.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 18:05
Nhiều mây
Ngày/Đêm
17.4/ 17.1°
Sáng/Tối
15.1/ 17.7°
Áp suất

1023 mb

Gió

1.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 18:05
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 17.6°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 17.8°.

Mặt trời mọc/lặn
06:16 18:02
Thấp/Cao

18°/31.1°

Độ ẩm

95%

Áp suất

1016 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.43 km/giờ

Điểm ngưng

16.9 °C

Chỉ số UV

0