Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 12:29 | 23/07/2024
Ngày/Đêm
29.4/ 26.1°
Sáng/Tối
25.8/ 27.4°
Áp suất

1001 mb

Gió

4.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:33
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.8/ 25.9°
Sáng/Tối
25.4/ 26°
Áp suất

998 mb

Gió

3.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.9/ 26.4°
Sáng/Tối
25.9/ 27.5°
Áp suất

997 mb

Gió

4.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.4/ 27.8°
Sáng/Tối
26.9/ 27.1°
Áp suất

998 mb

Gió

4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.4/ 28.3°
Sáng/Tối
26.2/ 28.5°
Áp suất

1001 mb

Gió

4.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:32
Nhiều mây
Ngày/Đêm
33.5/ 28°
Sáng/Tối
28.8/ 28.3°
Áp suất

1001 mb

Gió

3.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:32
Nhiều mây
Ngày/Đêm
29.2/ 25°
Sáng/Tối
25.4/ 26.7°
Áp suất

999 mb

Gió

2.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.4/ 27.4°
Sáng/Tối
26.3/ 27.9°
Áp suất

999 mb

Gió

3.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.5/ 27.2°
Sáng/Tối
27/ 27.1°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.4/ 26.2°
Sáng/Tối
26.2/ 27.2°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
25.2/ 26.7°
Áp suất

1000 mb

Gió

3.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.4/ 26°
Sáng/Tối
27.7/ 28.4°
Áp suất

1000 mb

Gió

3.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:29
Mây cụm
Ngày/Đêm
36.5/ 26.1°
Sáng/Tối
27.4/ 27.5°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.9/ 25.1°
Sáng/Tối
27.9/ 26.7°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:28
Mưa vừa
Ngày/Đêm
36.3/ 25.1°
Sáng/Tối
26.3/ 26.6°
Áp suất

999 mb

Gió

1.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:28
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Mưa nhẹ 29.8°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 33.8°.

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:33
Thấp/Cao

25°/29.3°

Độ ẩm

74%

Áp suất

1001 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.06 km/giờ

Điểm ngưng

24.5 °C

Chỉ số UV

3.18