Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 00:10 | 06/06/2023
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:30
Mưa vừa
Ngày/Đêm
34/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:30
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33/ 27°
Sáng/Tối
25/ 35°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
26/ 25°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:31
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 25°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:31
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:32
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 23 phút trước
Nhiều mây 25°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:29
Thấp/Cao

24°/34°

Độ ẩm

96%

Áp suất

1006 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.92 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

0