Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 02:13 | 22/05/2022
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:24
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33/ 24°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:25
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:25
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 24°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:25
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
33/ 25°
Sáng/Tối
24/ 32°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:26
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
25/ 32°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:26
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 26°
Sáng/Tối
25/ 33°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:27
Nhiều mây
Huyện Tuyên Hóa
Đã cập nhật vài giây trước
Mưa vừa 24°

C

F

Mưa vừa

Cảm giác như 25°.

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:24
Thấp/Cao

24°/34°

Độ ẩm

99%

Áp suất

1002 mb

Tầm nhìn

3.85 km

Gió

1.5 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

0