Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 16:44 | 08/12/2022
Ngày/Đêm
19/ 19°
Sáng/Tối
18/ 19°
Áp suất

1018 mb

Gió

1.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:15 17:21
Mưa nhẹ

19:00

19°C / 20°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
0.97 km/giờ

22:00

19°C / 20°C
Nhiều mây Nhiều mây
97%
1.71 km/giờ
Ngày/Đêm
19/ 19°
Sáng/Tối
19/ 19°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:16 17:21
Mưa nhẹ

01:00

19°C / 20°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
1.43 km/giờ

04:00

19°C / 19°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
1.52 km/giờ

07:00

19°C / 19°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
1.13 km/giờ

10:00

19°C / 20°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
1.31 km/giờ

13:00

20°C / 20°C
Nhiều mây Nhiều mây
96%
1.27 km/giờ

16:00

19°C / 20°C
Nhiều mây Nhiều mây
96%
1.01 km/giờ

19:00

19°C / 20°C
Nhiều mây Nhiều mây
97%
0.98 km/giờ

22:00

19°C / 20°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.96 km/giờ
Ngày/Đêm
19/ 18°
Sáng/Tối
19/ 19°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:17 17:21
Mưa nhẹ

01:00

19°C / 20°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
1.23 km/giờ

04:00

19°C / 20°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.93 km/giờ

07:00

19°C / 20°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.94 km/giờ

10:00

19°C / 20°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
1.49 km/giờ

13:00

19°C / 20°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
1.35 km/giờ

16:00

19°C / 19°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
1.48 km/giờ

19:00

19°C / 19°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
1.44 km/giờ

22:00

19°C / 19°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
1.45 km/giờ
Ngày/Đêm
18/ 18°
Sáng/Tối
18/ 18°
Áp suất

1018 mb

Gió

1.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:17 17:22
Mưa nhẹ

01:00

18°C / 19°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
1.39 km/giờ

04:00

18°C / 19°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
1.42 km/giờ

07:00

18°C / 18°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
1.3 km/giờ

10:00

18°C / 19°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
1.48 km/giờ

13:00

19°C / 19°C
Nhiều mây Nhiều mây
96%
1.28 km/giờ

16:00

18°C / 19°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
0.99 km/giờ

19:00

18°C / 18°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
1.12 km/giờ

22:00

18°C / 18°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.97 km/giờ
Huyện Tuyên Hóa
Đã cập nhật 4 phút trước
Nhiều mây 19°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 20°.

Mặt trời mọc/lặn
06:15 17:21
Thấp/Cao

19°/20°

Độ ẩm

97%

Áp suất

1015 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.93 km/giờ

Điểm ngưng

19 °C

Chỉ số UV

0.02