Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 11:14 | 27/05/2022
Ngày/Đêm
35/ 26°
Sáng/Tối
25/ 32°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:26
Mây cụm
Ngày/Đêm
34/ 27°
Sáng/Tối
26/ 32°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:27
Nhiều mây
Ngày/Đêm
34/ 27°
Sáng/Tối
27/ 34°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:27
Mây cụm
Ngày/Đêm
35/ 25°
Sáng/Tối
26/ 30°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 25°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:28
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33/ 26°
Sáng/Tối
24/ 32°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 27°
Sáng/Tối
25/ 33°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 28°
Sáng/Tối
27/ 33°
Áp suất

1002 mb

Gió

4.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:29
Nhiều mây
Ngày/Đêm
32/ 27°
Sáng/Tối
27/ 32°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:29
Nhiều mây
Ngày/Đêm
32/ 27°
Sáng/Tối
26/ 33°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:29
Nhiều mây
Huyện Tuyên Hóa
Đã cập nhật 4 phút trước
Ít mây 35°

C

F

Ít mây

Cảm giác như 39°.

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:26
Thấp/Cao

26°/36°

Độ ẩm

45%

Áp suất

1002 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.9 km/giờ

Điểm ngưng

22 °C

Chỉ số UV

11.34