Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 00:30 | 05/12/2021
Ngày/Đêm
20/ 20°
Sáng/Tối
17/ 20°
Áp suất

1022 mb

Gió

6.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:10 17:18
Nhiều mây
Ngày/Đêm
23/ 20°
Sáng/Tối
19/ 22°
Áp suất

1021 mb

Gió

6.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:10 17:18
Mây cụm
Ngày/Đêm
20/ 20°
Sáng/Tối
18/ 21°
Áp suất

1021 mb

Gió

6.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:11 17:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1021 mb

Gió

7.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:12 17:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 20°
Sáng/Tối
19/ 21°
Áp suất

1022 mb

Gió

5.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:12 17:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 20°
Sáng/Tối
19/ 22°
Áp suất

1020 mb

Gió

5.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:13 17:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 20°
Sáng/Tối
19/ 21°
Áp suất

1019 mb

Gió

5.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:13 17:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 21°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1020 mb

Gió

7.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:14 17:20
Mưa vừa
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
21/ 21°
Áp suất

1021 mb

Gió

7.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:14 17:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
19/ 22°
Áp suất

1019 mb

Gió

5.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:15 17:21
Nhiều mây
Huyện Tuyên Hóa
Đã cập nhật 23 phút trước
Mây rải rác 18°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 18°.

Mặt trời mọc/lặn
06:10 17:18
Thấp/Cao

17°/23°

Độ ẩm

73%

Áp suất

1021 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.95 km/giờ

Điểm ngưng

13 °C

Chỉ số UV

0