Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 02:44 | 09/06/2023
Ngày/Đêm
36/ 25°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:31
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
34/ 26°
Sáng/Tối
25/ 30°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35/ 26°
Sáng/Tối
25/ 33°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
24/ 31°
Áp suất

1004 mb

Gió

2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 27°
Sáng/Tối
26/ 33°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 27°
Sáng/Tối
25/ 32°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 26°
Sáng/Tối
26/ 32°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 28°
Sáng/Tối
26/ 32°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 29°
Sáng/Tối
26/ 32°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 29°
Sáng/Tối
28/ 29°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:33
Nhiều mây
Đã cập nhật 25 phút trước
Nhiều mây 26°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 27°.

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:31
Thấp/Cao

25°/36°

Độ ẩm

88%

Áp suất

1004 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.81 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

0