Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 23:33 | 12/06/2024
Ngày/Đêm
28.2/ 29.2°
Sáng/Tối
28.7/ 31.3°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:32
Nhiều mây
Ngày/Đêm
33.2/ 30.8°
Sáng/Tối
28.1/ 32.1°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:32
Nhiều mây
Ngày/Đêm
36.4/ 31.2°
Sáng/Tối
29.9/ 33.2°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:32
Nhiều mây
Ngày/Đêm
33.9/ 29.3°
Sáng/Tối
29.7/ 31.2°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:33
Nhiều mây
Ngày/Đêm
32.4/ 28.9°
Sáng/Tối
27.3/ 33.9°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:33
Nhiều mây
Ngày/Đêm
32.2/ 26.8°
Sáng/Tối
28.5/ 30.7°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:33
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30.2/ 27.4°
Sáng/Tối
26.3/ 35°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.8/ 27.3°
Sáng/Tối
27.5/ 35.2°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.7/ 28.1°
Sáng/Tối
27.6/ 36.3°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:34
Nhiều mây
Ngày/Đêm
36.4/ 30.8°
Sáng/Tối
28.1/ 37.6°
Áp suất

1004 mb

Gió

4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:34
Mây cụm
Đã cập nhật 2 phút trước
Nhiều mây 29.1°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 33.3°.

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:32
Thấp/Cao

28°/37.4°

Độ ẩm

72%

Áp suất

1005 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.95 km/giờ

Điểm ngưng

23.2 °C

Chỉ số UV

0