Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 18:23 | 31/01/2023
Ngày/Đêm
24/ 14°
Sáng/Tối
10/ 17°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:29 17:50
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
27/ 20°
Sáng/Tối
14/ 20°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:29 17:50
Mây cụm
Ngày/Đêm
22/ 20°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:29 17:51
Nhiều mây
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
20/ 20°
Áp suất

1014 mb

Gió

0.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:29 17:51
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1013 mb

Gió

0.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:28 17:52
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 20°
Sáng/Tối
21/ 21°
Áp suất

1011 mb

Gió

0.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:28 17:52
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 21°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:28 17:53
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 23°
Sáng/Tối
21/ 24°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:27 17:53
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 23°
Sáng/Tối
22/ 24°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:27 17:54
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
23/ 23°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:27 17:54
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 5 phút trước
Bầu trời quang đãng 17°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 17°.

Mặt trời mọc/lặn
06:29 17:50
Thấp/Cao

14°/28°

Độ ẩm

85%

Áp suất

1012 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.61 km/giờ

Điểm ngưng

14 °C

Chỉ số UV

0