Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 07:01 | 20/04/2024
Ngày/Đêm
36.1/ 30.5°
Sáng/Tối
30.9/ 32.5°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:14
Mây rải rác
Ngày/Đêm
36.5/ 30.3°
Sáng/Tối
29.2/ 33.7°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:14
Mây rải rác
Ngày/Đêm
36/ 30.3°
Sáng/Tối
30/ 31.5°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:14
Mây cụm
Ngày/Đêm
36.9/ 27.3°
Sáng/Tối
30/ 31.2°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:14
Mây cụm
Ngày/Đêm
32.1/ 28.3°
Sáng/Tối
27.5/ 30.7°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:15
Nhiều mây
Ngày/Đêm
38.5/ 30.9°
Sáng/Tối
28.9/ 33.5°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:15
Mây rải rác
Ngày/Đêm
37.5/ 32.7°
Sáng/Tối
30.1/ 32.3°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:15
Mây rải rác
Ngày/Đêm
38.9/ 32.6°
Sáng/Tối
31.3/ 33.4°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:16
Mây thưa
Ngày/Đêm
37.8/ 33.7°
Sáng/Tối
31.4/ 34.9°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:16
Mây rải rác
Ngày/Đêm
37/ 30.7°
Sáng/Tối
32/ 33.4°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:16
Mây rải rác
Ngày/Đêm
38/ 31.5°
Sáng/Tối
30.9/ 34.1°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:17
Mây cụm
Ngày/Đêm
36.2/ 30.5°
Sáng/Tối
30.1/ 33.5°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:17
Mây cụm
Ngày/Đêm
35.7/ 29.1°
Sáng/Tối
29.6/ 33.8°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:17
Mây thưa
Ngày/Đêm
36.3/ 31°
Sáng/Tối
29.4/ 34°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:18
Mây thưa
Ngày/Đêm
36.5/ 30.5°
Sáng/Tối
29.6/ 34.7°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:18
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
35.8/ 29.2°
Sáng/Tối
28.3/ 32.3°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:18
Mây rải rác
Ngày/Đêm
37.9/ 30.7°
Sáng/Tối
29.9/ 33.3°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:19
Mây cụm
Ngày/Đêm
35.1/ 31.1°
Sáng/Tối
30/ 34.3°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:19
Mây cụm
Ngày/Đêm
32.6/ 30.4°
Sáng/Tối
29.5/ 31.6°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 27.4°
Sáng/Tối
30.8/ 30.6°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.6/ 27.1°
Sáng/Tối
25.2/ 29°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.7/ 28.8°
Sáng/Tối
26.7/ 31.6°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
37.6/ 30.2°
Sáng/Tối
27.9/ 33.4°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.5/ 30.9°
Sáng/Tối
27.1/ 32.7°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
38.4/ 28.6°
Sáng/Tối
29.1/ 32.4°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:21
Mây rải rác
Ngày/Đêm
36.9/ 28.3°
Sáng/Tối
27.5/ 31.8°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:22
Mây cụm
Ngày/Đêm
36.5/ 28.3°
Sáng/Tối
28.9/ 31.4°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.9/ 30.9°
Sáng/Tối
28.1/ 32.5°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36.6/ 31.5°
Sáng/Tối
30.2/ 34.9°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:23
Mây thưa
Ngày/Đêm
36.8/ 29.9°
Sáng/Tối
30.5/ 32.8°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:23
Mây rải rác
Đã cập nhật 20 phút trước
Bầu trời quang đãng 31.7°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 32.5°.

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:14
Thấp/Cao

26.5°/43.4°

Độ ẩm

52%

Áp suất

1004 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.45 km/giờ

Điểm ngưng

20.3 °C

Chỉ số UV

0.69