Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 03:11 | 08/12/2023

Hồ Bẹ

0 mm

đo tại Ban quản lý Hồ Bẹ

Cao Quảng

0 mm

đo tại UBND xã Cao Quảng

Trung Hóa

0 mm

đo tại UBND xã Trung Hóa

Thủy văn Rào Nan, Cao Quảng

0 mm

đo tại Xã Cao Quảng, huyện Tuyên Hóa

Hồ Vực Tròn

0 mm

đo tại Ban quản lý Hồ Vực Tròn

Tân Hóa

0 mm

đo tại UBND xã Tân Hóa

Hồ Troóc Trâu

0 mm

đo tại Ban quản lý Hồ Troóc Trâu

Hóa Sơn

0 mm

đo tại UBND xã Hóa Sơn

Quán Hàu

0 mm

đo tại UBND thị trấn Quán Hàu

Đầu mối hồ Trung Thuần

0 mm

đo tại Đầu mối hồ Trung Thuần

Hồ Thác Chuối

0 mm

đo tại Ban quản lý Hồ Thác Chuối

Xuân Trạch

0 mm

đo tại UBND xã Xuân Trạch

Hồ Sông Thai

0 mm

đo tại Ban quản lý Hồ Sông Thai

Trường Xuân

0 mm

đo tại Xã Trường Xuân, huyện Quảng Ninh

Quảng Tiến

0 mm

đo tại UBND xã Quảng Tiến

Quảng Tiên

0 mm

đo tại UBND xã Quảng Tiên

Troóc

0 mm

đo tại Xã Phúc Trạch, huyện Bố Trạch

Quảng Tùng

0 mm

đo tại UBND xã Quảng Tùng

Thủy văn Roòn

0 mm

đo tại Xã Quảng Phú, huyện Quảng Trạch

Quảng Trạch

0 mm

đo tại UBND huyện Quảng Trạch

Thủy văn Lý Hòa

0 mm

đo tại Xã Hải Phú, huyện Bố Trạch

Trường Sơn

0 mm

đo tại UBND xã Trường Sơn

Vạn Trạch

0 mm

đo tại Hồ chứa nước Vực Nồi

Lâm Hóa

0 mm

đo tại UBND xã Lâm Hóa

Thanh Hóa

0 mm

đo tại UBND xã Thanh Hóa

Dân Hóa 2

0 mm

đo tại Xã Dân Hóa, huyện Minh Hóa

Sơn Trạch

0 mm

đo tại Xã Sơn Trạch, huyện Bố Trạch

Trọng Hóa

0 mm

đo tại UBND xã Trọng Hóa

TTNT.Lệ Ninh

0 mm

đo tại TTNT.Lệ Ninh, huyện Lệ Thủy

Quảng Minh

0 mm

đo tại UBND xã Quảng Minh

Bắc Trạch

0 mm

đo tại UBND xã Bắc Trạch

Liên Trạch

0 mm

đo tại UBND xã Liên Trạch

Hồ Đồng Ran

0 mm

đo tại Ban quản lý Hồ Đồng Ran

Vạn Ninh

0 mm

đo tại UBND xã Vạn Ninh

Thủy văn Liên Trạch

0 mm

đo tại Cầu Ngân Sơn, xã Liên Trạch

Hồ Cẩm Ly

0 mm

đo tại Ban quản lý Hồ Cẩm Ly

Hồ An Mã

0 mm

đo tại Ban quản lý Hồ An Mã

Thái Thủy

0 mm

đo tại UBND xã Thái Thủy

Trường Thủy

0 mm

đo tại Xã Trường Thủy, huyện Lệ Thuỷ

Lâm Thủy

0 mm

đo tại UBND xã Lâm Thủy

Tú Làn Lodge

0 mm

đo tại Tú Làn Lodge, xã Tân Hoá

Đã cập nhật 8 phút trước
Mây cụm 19°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 18.7°.

Mặt trời mọc/lặn
06:13 17:19
Thấp/Cao

18.9°/30.1°

Độ ẩm

85%

Áp suất

1016 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.13 km/giờ

Điểm ngưng

16 °C

Chỉ số UV

0