Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 00:31 | 31/01/2023
Ngày/Đêm
22/ 15°
Sáng/Tối
11/ 16°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:27 17:48
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
24/ 19°
Sáng/Tối
15/ 19°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:27 17:49
Nhiều mây
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:26 17:49
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 21°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:26 17:50
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
21/ 21°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:26 17:50
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 21°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:26 17:51
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 21°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:25 17:51
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 22°
Sáng/Tối
22/ 22°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:25 17:52
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 21°
Sáng/Tối
22/ 22°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:25 17:52
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 22°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:24 17:53
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 10 phút trước
Mây thưa 11°

C

F

Mây thưa

Cảm giác như 11°.

Mặt trời mọc/lặn
06:27 17:48
Thấp/Cao

11°/24°

Độ ẩm

83%

Áp suất

1019 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.3 km/giờ

Điểm ngưng

9 °C

Chỉ số UV

0