Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 03:05 | 28/11/2021
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
20/ 22°
Áp suất

1019 mb

Gió

7.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
20/ 22°
Áp suất

1017 mb

Gió

7.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 22°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1020 mb

Gió

9.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 17:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 19°
Sáng/Tối
21/ 21°
Áp suất

1022 mb

Gió

10.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 17:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
18/ 21°
Áp suất

1022 mb

Gió

7.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 17:17
Nhiều mây
Ngày/Đêm
22/ 18°
Sáng/Tối
18/ 21°
Áp suất

1023 mb

Gió

8.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:09 17:17
Mây thưa
Ngày/Đêm
20/ 20°
Sáng/Tối
16/ 22°
Áp suất

1022 mb

Gió

6.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:09 17:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 20°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1021 mb

Gió

5.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:10 17:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 20°
Sáng/Tối
19/ 22°
Áp suất

1018 mb

Gió

4.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:10 17:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
19/ 22°
Áp suất

1017 mb

Gió

2.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:11 17:18
Nhiều mây
Quảng Bình
Đã cập nhật 24 phút trước
Nhiều mây 20°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 21°.

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:17
Thấp/Cao

20°/23°

Độ ẩm

86%

Áp suất

1017 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

6.39 km/giờ

Điểm ngưng

18 °C

Chỉ số UV

0