Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 13:51 | 06/10/2022
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 19°
Sáng/Tối
24/ 20°
Áp suất

1018 mb

Gió

3.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:36
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
18/ 19°
Sáng/Tối
18/ 19°
Áp suất

1018 mb

Gió

3.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
20/ 21°
Sáng/Tối
19/ 21°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 22°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:34
Mưa vừa
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
22/ 24°
Áp suất

1016 mb

Gió

3.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 22°
Sáng/Tối
20/ 25°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:33
Mưa nhẹ
Quảng Bình
Đã cập nhật 10 phút trước
Mây cụm 29°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 34°.

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:40
Thấp/Cao

24°/30°

Độ ẩm

72%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.63 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

7.11

Tin tức thời tiết