Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 02:51 | 19/04/2024
Ngày/Đêm
39.7/ 27.5°
Sáng/Tối
27.7/ 35.2°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:11
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
37.8/ 28.1°
Sáng/Tối
27.8/ 36.1°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:11
Mây thưa
Ngày/Đêm
39/ 28.7°
Sáng/Tối
30/ 34.1°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:12
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
38.6/ 26°
Sáng/Tối
28.4/ 35.8°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:12
Nhiều mây
Ngày/Đêm
37.7/ 26.9°
Sáng/Tối
24.6/ 32.4°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36.5/ 25.9°
Sáng/Tối
25.1/ 30.7°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:13
Mưa vừa
Ngày/Đêm
35.6/ 28.3°
Sáng/Tối
25/ 36.4°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
38/ 30.6°
Sáng/Tối
27.5/ 39.3°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
37.6/ 32.7°
Sáng/Tối
32.4/ 42.8°
Áp suất

1004 mb

Gió

6.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:13
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
39/ 29.4°
Sáng/Tối
33.7/ 37.2°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:14
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Bầu trời quang đãng 27.3°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 29.5°.

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:11
Thấp/Cao

27.1°/40.7°

Độ ẩm

65%

Áp suất

1003 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.4 km/giờ

Điểm ngưng

20 °C

Chỉ số UV

0