Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 13:38 | 29/09/2023
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:46
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:44
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:43
Mây thưa
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:41
Ít mây
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1012 mb

Gió

0.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:38
Mưa vừa
Đã cập nhật 7 phút trước
Mưa nhẹ 29°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 36°.

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:46
Thấp/Cao

24°/31°

Độ ẩm

83%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.83 km/giờ

Điểm ngưng

26 °C

Chỉ số UV

3.65