Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 21:40 | 26/06/2022
Ngày/Đêm
35/ 27°
Sáng/Tối
25/ 32°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36/ 29°
Sáng/Tối
26/ 35°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:32
Mây rải rác
Ngày/Đêm
37/ 31°
Sáng/Tối
28/ 36°
Áp suất

1004 mb

Gió

5.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:33
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
37/ 27°
Sáng/Tối
29/ 34°
Áp suất

1001 mb

Gió

4.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 26°
Sáng/Tối
26/ 30°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 27°
Sáng/Tối
26/ 31°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 28°
Sáng/Tối
25/ 30°
Áp suất

1002 mb

Gió

4.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:33
Nhiều mây
Ngày/Đêm
31/ 29°
Sáng/Tối
28/ 34°
Áp suất

1000 mb

Gió

6.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:33
Nhiều mây
Ngày/Đêm
33/ 30°
Sáng/Tối
29/ 33°
Áp suất

999 mb

Gió

7.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:33
Nhiều mây
Ngày/Đêm
32/ 29°
Sáng/Tối
28/ 35°
Áp suất

999 mb

Gió

5.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 28°
Sáng/Tối
28/ 34°
Áp suất

1002 mb

Gió

5.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 28°
Sáng/Tối
27/ 33°
Áp suất

1001 mb

Gió

5.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
27/ 33°
Áp suất

1000 mb

Gió

5.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 27°
Sáng/Tối
26/ 28°
Áp suất

1000 mb

Gió

4.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 27°
Sáng/Tối
26/ 28°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:33
Mưa nhẹ
Quảng Bình
Đã cập nhật 29 phút trước
Mây thưa 27°

C

F

Mây thưa

Cảm giác như 29°.

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:32
Thấp/Cao

26°/38°

Độ ẩm

82%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.08 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

0