Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 02:43 | 01/04/2023
Ngày/Đêm
33/ 24°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 18:07
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 25°
Sáng/Tối
23/ 30°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:07
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
35/ 26°
Sáng/Tối
24/ 32°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 26°
Sáng/Tối
25/ 34°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:08
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
35/ 26°
Sáng/Tối
25/ 34°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:08
Mây thưa
Ngày/Đêm
33/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 21°
Sáng/Tối
23/ 22°
Áp suất

1018 mb

Gió

2.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 21°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1019 mb

Gió

2.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 23°
Sáng/Tối
21/ 26°
Áp suất

1018 mb

Gió

2.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 22°
Sáng/Tối
22/ 28°
Áp suất

1017 mb

Gió

3.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 22°
Sáng/Tối
22/ 28°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 23°
Sáng/Tối
21/ 28°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
22/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 24°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 23°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:10
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 22 phút trước
Mây cụm 23°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 24°.

Mặt trời mọc/lặn
05:49 18:07
Thấp/Cao

23°/35°

Độ ẩm

97%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.11 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

0