Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 17:54 | 18/01/2022
Ngày/Đêm
18/ 18°
Sáng/Tối
17/ 17°
Áp suất

1020 mb

Gió

6.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:27 17:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
18/ 19°
Áp suất

1018 mb

Gió

5.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:27 17:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 20°
Sáng/Tối
18/ 20°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:27 17:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 21°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:27 17:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 22°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:27 17:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
21/ 23°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:27 17:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:27 17:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 22°
Sáng/Tối
23/ 22°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:26 17:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 22°
Sáng/Tối
23/ 23°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:26 17:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 22°
Sáng/Tối
22/ 22°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:26 17:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 22°
Sáng/Tối
23/ 23°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:26 17:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 21°
Sáng/Tối
22/ 22°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:26 17:46
Mưa vừa
Ngày/Đêm
19/ 18°
Sáng/Tối
19/ 18°
Áp suất

1011 mb

Gió

6.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:26 17:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18/ 17°
Sáng/Tối
18/ 17°
Áp suất

1012 mb

Gió

5.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:26 17:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
17/ 17°
Sáng/Tối
17/ 16°
Áp suất

1014 mb

Gió

5.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:25 17:48
Mưa nhẹ
Quảng Bình
Đã cập nhật 13 phút trước
Nhiều mây 17°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 17°.

Mặt trời mọc/lặn
06:27 17:40
Thấp/Cao

17°/21°

Độ ẩm

85%

Áp suất

1018 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.72 km/giờ

Điểm ngưng

15 °C

Chỉ số UV

0