Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 16:04 | 15/07/2024
Ngày/Đêm
29.9/ 26.3°
Sáng/Tối
25.1/ 28.5°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:33
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.3/ 25.8°
Sáng/Tối
25.6/ 26.8°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:32
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.7/ 26°
Sáng/Tối
25.7/ 27.3°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:32
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33.5/ 25.4°
Sáng/Tối
25.6/ 26.8°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.2/ 26.2°
Sáng/Tối
26.5/ 27.2°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.4/ 26.3°
Sáng/Tối
27.7/ 27.1°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:32
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33.2/ 26.6°
Sáng/Tối
27.6/ 26.4°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:31
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.1/ 27°
Sáng/Tối
26.4/ 26.6°
Áp suất

1001 mb

Gió

5.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.4/ 26.9°
Sáng/Tối
26.6/ 26.9°
Áp suất

1001 mb

Gió

6.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:31
Nhiều mây
Ngày/Đêm
29.1/ 28.6°
Sáng/Tối
26.8/ 28.4°
Áp suất

1000 mb

Gió

7.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:31
Nhiều mây
Ngày/Đêm
29.3/ 28.4°
Sáng/Tối
26.3/ 28.2°
Áp suất

1000 mb

Gió

6.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:30
Nhiều mây
Ngày/Đêm
32.8/ 28.3°
Sáng/Tối
28.5/ 28.4°
Áp suất

999 mb

Gió

6.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:30
Mây cụm
Ngày/Đêm
33.1/ 28.5°
Sáng/Tối
27.6/ 28.9°
Áp suất

998 mb

Gió

5.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:30
Nhiều mây
Ngày/Đêm
28.1/ 27.4°
Sáng/Tối
26.2/ 27.7°
Áp suất

997 mb

Gió

4.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.5/ 27.2°
Sáng/Tối
25.8/ 27.8°
Áp suất

997 mb

Gió

7.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:29
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 4 phút trước
Nhiều mây 28.8°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 34°.

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:33
Thấp/Cao

25.7°/29.8°

Độ ẩm

89%

Áp suất

1002 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.75 km/giờ

Điểm ngưng

26.9 °C

Chỉ số UV

2.76