Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 17:38 | 27/10/2021
Ngày/Đêm
23/ 25°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

1015 mb

Gió

7.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:24
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 22°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

1015 mb

Gió

4.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:24
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1017 mb

Gió

5.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1017 mb

Gió

4.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 23°
Sáng/Tối
23/ 23°
Áp suất

1018 mb

Gió

3.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:22
Mưa vừa
Ngày/Đêm
23/ 23°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1017 mb

Gió

3.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:22
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 24°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:21
Mưa vừa
Quảng Bình
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 24°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 25°.

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:24
Thấp/Cao

22°/25°

Độ ẩm

92%

Áp suất

1013 mb

Tầm nhìn

9.91 km

Gió

6.97 km/giờ

Điểm ngưng

22 °C

Chỉ số UV

0