Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 08:01 | 09/06/2023
Ngày/Đêm
31/ 27°
Sáng/Tối
27/ 29°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 27°
Sáng/Tối
27/ 29°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 28°
Sáng/Tối
27/ 29°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 27°
Sáng/Tối
27/ 29°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 27°
Sáng/Tối
27/ 29°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:29
Mây cụm
Ngày/Đêm
29/ 27°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 27°
Sáng/Tối
27/ 29°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:30
Mây cụm
Ngày/Đêm
31/ 27°
Sáng/Tối
27/ 29°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 27°
Sáng/Tối
27/ 29°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 27°
Sáng/Tối
27/ 29°
Áp suất

1002 mb

Gió

4.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 27°
Sáng/Tối
27/ 29°
Áp suất

1002 mb

Gió

4.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 28°
Sáng/Tối
27/ 29°
Áp suất

1002 mb

Gió

4.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 28°
Sáng/Tối
27/ 29°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 27°
Sáng/Tối
28/ 28°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 27°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 27°
Sáng/Tối
27/ 29°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 27°
Sáng/Tối
27/ 29°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 27°
Sáng/Tối
27/ 30°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 27°
Sáng/Tối
27/ 29°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 27°
Sáng/Tối
27/ 29°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 27°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 27°
Sáng/Tối
27/ 29°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 27°
Sáng/Tối
28/ 29°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 27°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 27°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 27°
Sáng/Tối
27/ 29°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 27°
Sáng/Tối
27/ 29°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 27°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 27°
Sáng/Tối
26/ 29°
Áp suất

1004 mb

Gió

5.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 27°
Sáng/Tối
27/ 29°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:33
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 8 phút trước
Nhiều mây 29°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 34°.

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:28
Thấp/Cao

25°/33°

Độ ẩm

71%

Áp suất

1005 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.59 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

2.72