Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 02:58 | 19/04/2024
Ngày/Đêm
35.5/ 30.3°
Sáng/Tối
29.6/ 33.8°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:11
Mây rải rác
Ngày/Đêm
36.8/ 30.3°
Sáng/Tối
29.7/ 32.4°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:11
Mây rải rác
Ngày/Đêm
37/ 29.4°
Sáng/Tối
29.2/ 32.3°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:12
Mây thưa
Ngày/Đêm
36.9/ 30.5°
Sáng/Tối
29.6/ 33.4°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:12
Mây rải rác
Ngày/Đêm
32.5/ 26°
Sáng/Tối
29.6/ 28.3°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.3/ 27.8°
Sáng/Tối
25.1/ 29.2°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.3/ 30.2°
Sáng/Tối
27.6/ 32.2°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36.1/ 31°
Sáng/Tối
30.3/ 34.1°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:13
Mây thưa
Ngày/Đêm
37.9/ 31.9°
Sáng/Tối
30.8/ 33.3°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:13
Mây rải rác
Ngày/Đêm
36.8/ 30.3°
Sáng/Tối
31.8/ 34.1°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:14
Mây rải rác
Ngày/Đêm
35.7/ 28.3°
Sáng/Tối
29.7/ 32.6°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:14
Mây cụm
Ngày/Đêm
35/ 30.2°
Sáng/Tối
29.2/ 32.4°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:14
Mây rải rác
Ngày/Đêm
34.8/ 29.6°
Sáng/Tối
28.2/ 32.8°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:15
Mây rải rác
Ngày/Đêm
34.4/ 30.6°
Sáng/Tối
28.2/ 31.1°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:15
Mây cụm
Ngày/Đêm
32.2/ 28.4°
Sáng/Tối
28.1/ 30.7°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:15
Mây cụm
Ngày/Đêm
35.7/ 29.5°
Sáng/Tối
28.1/ 31.3°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:16
Mây thưa
Ngày/Đêm
34.9/ 30.8°
Sáng/Tối
28.5/ 32.8°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:16
Mây rải rác
Ngày/Đêm
35.3/ 30.4°
Sáng/Tối
29.7/ 33.7°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:16
Mây thưa
Ngày/Đêm
35.8/ 31.6°
Sáng/Tối
29.3/ 33.8°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:17
Mây thưa
Ngày/Đêm
37.9/ 30.6°
Sáng/Tối
30.9/ 32.4°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:17
Mây thưa
Ngày/Đêm
26.8/ 23.3°
Sáng/Tối
27.2/ 24.6°
Áp suất

1013 mb

Gió

5.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.4/ 22.9°
Sáng/Tối
22.5/ 24.2°
Áp suất

1016 mb

Gió

4.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 27.3°
Sáng/Tối
23.6/ 29.2°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:18
Mây thưa
Ngày/Đêm
35/ 30°
Sáng/Tối
27.5/ 30.5°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:18
Mây rải rác
Ngày/Đêm
35.7/ 30.8°
Sáng/Tối
27.4/ 32.1°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36.3/ 30.1°
Sáng/Tối
29.4/ 31.6°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:19
Mây rải rác
Ngày/Đêm
35.8/ 31.3°
Sáng/Tối
29.9/ 33.1°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:19
Mây thưa
Ngày/Đêm
36.7/ 30.5°
Sáng/Tối
29.3/ 33.1°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:20
Mây thưa
Ngày/Đêm
36.4/ 30.5°
Sáng/Tối
28.2/ 32.9°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.6/ 30°
Sáng/Tối
27.5/ 32.3°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:20
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 7 phút trước
Bầu trời quang đãng 27.8°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 29.9°.

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:11
Thấp/Cao

27.2°/40.1°

Độ ẩm

65%

Áp suất

1003 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.4 km/giờ

Điểm ngưng

20.5 °C

Chỉ số UV

0