Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 12:49 | 23/05/2022
Ngày/Đêm
33/ 26°
Sáng/Tối
25/ 31°
Áp suất

1001 mb

Gió

3.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:22
Nhiều mây

13:00

33°C / 38°C
Nhiều mây Nhiều mây
55%
2.97 km/giờ

16:00

33°C / 38°C
Nhiều mây Nhiều mây
58%
3.03 km/giờ

19:00

29°C / 34°C
Nhiều mây Nhiều mây
75%
2.31 km/giờ

22:00

26°C / 26°C
Mây cụm Mây cụm
88%
1.93 km/giờ
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
26/ 28°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:23
Mưa vừa

01:00

26°C / 27°C
Nhiều mây Nhiều mây
89%
2.07 km/giờ

04:00

26°C / 27°C
Nhiều mây Nhiều mây
89%
2.07 km/giờ

07:00

26°C / 26°C
Nhiều mây Nhiều mây
88%
1.8 km/giờ

10:00

27°C / 30°C
Nhiều mây Nhiều mây
84%
1.66 km/giờ

13:00

32°C / 38°C
Nhiều mây Nhiều mây
60%
1.21 km/giờ

16:00

29°C / 36°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
83%
0.45 km/giờ

19:00

25°C / 26°C
Mưa vừa Mưa vừa
97%
0.41 km/giờ

22:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
0.98 km/giờ
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:23
Mưa nhẹ

01:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
1.36 km/giờ

04:00

24°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
1.67 km/giờ

07:00

26°C / 26°C
Nhiều mây Nhiều mây
91%
1.68 km/giờ

10:00

31°C / 36°C
Nhiều mây Nhiều mây
67%
1.96 km/giờ

13:00

31°C / 38°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
67%
1.03 km/giờ

16:00

28°C / 34°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
89%
0.7 km/giờ

19:00

26°C / 27°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
1.05 km/giờ

22:00

25°C / 26°C
Mây cụm Mây cụm
96%
1.48 km/giờ
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
25/ 31°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:23
Mưa nhẹ

01:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
2.07 km/giờ

04:00

25°C / 26°C
Nhiều mây Nhiều mây
93%
2.18 km/giờ

07:00

26°C / 26°C
Nhiều mây Nhiều mây
88%
2.28 km/giờ

10:00

30°C / 35°C
Nhiều mây Nhiều mây
67%
2.61 km/giờ

13:00

32°C / 36°C
Nhiều mây Nhiều mây
60%
2.59 km/giờ

16:00

31°C / 37°C
Nhiều mây Nhiều mây
63%
2.65 km/giờ

19:00

27°C / 30°C
Mây cụm Mây cụm
80%
2.07 km/giờ

22:00

26°C / 26°C
Mây thưa Mây thưa
80%
2.14 km/giờ
Ngày/Đêm
32/ 26°
Sáng/Tối
26/ 31°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:24
Mưa nhẹ

01:00

26°C / 26°C
Mây thưa Mây thưa
77%
2.26 km/giờ

04:00

26°C / 26°C
Mây thưa Mây thưa
81%
2.46 km/giờ

07:00

27°C / 30°C
Mây cụm Mây cụm
78%
1.99 km/giờ

10:00

32°C / 37°C
Nhiều mây Nhiều mây
57%
3.39 km/giờ

13:00

34°C / 39°C
Nhiều mây Nhiều mây
51%
2.36 km/giờ

16:00

31°C / 37°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
65%
0.89 km/giờ

19:00

27°C / 30°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
83%
1.33 km/giờ

22:00

26°C / 26°C
Mây rải rác Mây rải rác
85%
1.73 km/giờ
Ngày/Đêm
33/ 27°
Sáng/Tối
26/ 32°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:24
Mưa nhẹ

01:00

26°C / 26°C
Mây cụm Mây cụm
82%
2.2 km/giờ

04:00

26°C / 27°C
Nhiều mây Nhiều mây
83%
2.48 km/giờ

07:00

27°C / 31°C
Nhiều mây Nhiều mây
80%
2.36 km/giờ

10:00

33°C / 38°C
Nhiều mây Nhiều mây
57%
3.12 km/giờ
Quảng Bình
Đã cập nhật 4 phút trước
Nhiều mây 33°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 38°.

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:22
Thấp/Cao

24°/33°

Độ ẩm

55%

Áp suất

1001 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.97 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

10.59