Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 09:21 | 01/10/2022
Ngày/Đêm
26/ 25°
Sáng/Tối
25/ 25°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:44
Mưa nhẹ

10:00

26°C / 27°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
0.18 km/giờ

13:00

26°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
0.87 km/giờ

16:00

26°C / 27°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
0.64 km/giờ

19:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
0.42 km/giờ

22:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
0.61 km/giờ
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:43
Mưa vừa

01:00

24°C / 25°C
Nhiều mây Nhiều mây
95%
1.06 km/giờ

04:00

24°C / 25°C
Nhiều mây Nhiều mây
95%
0.9 km/giờ

07:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
0.47 km/giờ

10:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
0.58 km/giờ

13:00

26°C / 27°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
0.97 km/giờ

16:00

26°C / 27°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
0.63 km/giờ

19:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
0.69 km/giờ

22:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
0.79 km/giờ
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:42
Mưa vừa

01:00

24°C / 25°C
Nhiều mây Nhiều mây
97%
0.9 km/giờ

04:00

24°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
0.84 km/giờ

07:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
0.9 km/giờ

10:00

27°C / 30°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
84%
2.07 km/giờ

13:00

28°C / 31°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
83%
2.8 km/giờ

16:00

27°C / 27°C
Mưa vừa Mưa vừa
88%
2.81 km/giờ

19:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
1.57 km/giờ

22:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
1.11 km/giờ
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:41
Mưa nhẹ

01:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
1.06 km/giờ

04:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
1.2 km/giờ

07:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
1.24 km/giờ

10:00

29°C / 33°C
Mây rải rác Mây rải rác
70%
2 km/giờ

13:00

30°C / 34°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
67%
2.68 km/giờ

16:00

29°C / 33°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
76%
2.77 km/giờ

19:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
1.68 km/giờ

22:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
1.39 km/giờ
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:40
Mưa nhẹ

01:00

24°C / 25°C
Mây rải rác Mây rải rác
96%
1.41 km/giờ

04:00

23°C / 24°C
Mây cụm Mây cụm
96%
1.48 km/giờ

07:00

24°C / 25°C
Mây cụm Mây cụm
92%
1.47 km/giờ

10:00

29°C / 33°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
71%
2.05 km/giờ

13:00

28°C / 32°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
82%
2.59 km/giờ

16:00

27°C / 30°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
86%
1.83 km/giờ

19:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
0.88 km/giờ

22:00

24°C / 25°C
Mây cụm Mây cụm
95%
0.95 km/giờ
Ngày/Đêm
24/ 24°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:40
Mưa vừa

01:00

24°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
1.07 km/giờ

04:00

23°C / 24°C
Mây cụm Mây cụm
97%
1.16 km/giờ

07:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.67 km/giờ
Quảng Bình
Đã cập nhật 4 phút trước
Nhiều mây 26°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 27°.

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:44
Thấp/Cao

23°/26°

Độ ẩm

93%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.57 km/giờ

Điểm ngưng

25 °C

Chỉ số UV

0

Tin tức thời tiết