Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 12:56 | 02/03/2024
Thấp/Cao
16.5/ 16.3°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1016 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
16.4/ 16.7°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1015 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
17.1/ 18°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1016 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
23.7/ 23.7°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1017 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
28.9/ 28°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
24.2/ 24.6°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
20.9/ 20.7°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
20.9/ 20.6°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Mây rải rác
Đã cập nhật 20 phút trước
Nhiều mây 18.1°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 18.1°.

Mặt trời mọc/lặn
06:12 18:01
Thấp/Cao

16.1°/34.5°

Độ ẩm

87%

Áp suất

1019 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.35 km/giờ

Điểm ngưng

16.5 °C

Chỉ số UV

1.49