Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 08:10 | 20/04/2024
Ngày/Đêm
34.6/ 30.2°
Sáng/Tối
30/ 31.7°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.3/ 30.7°
Sáng/Tối
29.5/ 32.3°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:09
Mây rải rác
Ngày/Đêm
36.6/ 30.3°
Sáng/Tối
29.9/ 32.5°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:10
Mây rải rác
Ngày/Đêm
36.6/ 28.7°
Sáng/Tối
30.6/ 33°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:10
Mây cụm
Ngày/Đêm
30.3/ 28.5°
Sáng/Tối
27.3/ 29.6°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:10
Nhiều mây
Ngày/Đêm
35.3/ 30.6°
Sáng/Tối
28/ 32.2°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:10
Mây rải rác
Ngày/Đêm
37.1/ 31.6°
Sáng/Tối
29.5/ 34.8°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:11
Mây rải rác
Ngày/Đêm
35.1/ 31.6°
Sáng/Tối
30.8/ 34.3°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:11
Mây rải rác
Ngày/Đêm
36.4/ 32.3°
Sáng/Tối
30.4/ 34.5°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:11
Mây rải rác
Ngày/Đêm
36.9/ 31.2°
Sáng/Tối
31.8/ 33.4°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:12
Mây thưa
Ngày/Đêm
33.5/ 30.7°
Sáng/Tối
30.4/ 33.3°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:12
Mây cụm
Ngày/Đêm
32.8/ 30.9°
Sáng/Tối
29.2/ 31.2°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:12
Nhiều mây
Ngày/Đêm
35.4/ 29.7°
Sáng/Tối
29.6/ 31.3°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:12
Mây rải rác
Ngày/Đêm
36.3/ 31.9°
Sáng/Tối
29.2/ 34°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:13
Mây thưa
Ngày/Đêm
35.6/ 30.4°
Sáng/Tối
29.7/ 32.5°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:13
Mây rải rác
Ngày/Đêm
37.4/ 29.9°
Sáng/Tối
28.5/ 32.8°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:13
Mây thưa
Ngày/Đêm
36.5/ 31.6°
Sáng/Tối
29.4/ 33.2°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:14
Mây rải rác
Ngày/Đêm
36/ 30°
Sáng/Tối
29.3/ 32.5°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:14
Mây cụm
Ngày/Đêm
34.8/ 30.1°
Sáng/Tối
29.6/ 30.3°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:14
Mây rải rác
Ngày/Đêm
28.9/ 27°
Sáng/Tối
29.6/ 27.6°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.4/ 28.5°
Sáng/Tối
26.2/ 29.6°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.9/ 28.4°
Sáng/Tối
27.2/ 31.3°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36.1/ 29.1°
Sáng/Tối
27.8/ 32.7°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 29.2°
Sáng/Tối
27.4/ 31.6°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.7/ 26.4°
Sáng/Tối
28.7/ 28.3°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 28.3°
Sáng/Tối
26.4/ 30.2°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35/ 28.2°
Sáng/Tối
27.2/ 29.5°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.3/ 29.3°
Sáng/Tối
28.1/ 30.3°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.1/ 31.7°
Sáng/Tối
29.5/ 34°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:18
Mây cụm
Ngày/Đêm
36/ 30.3°
Sáng/Tối
30.1/ 30.7°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:18
Mây thưa
Đã cập nhật 25 phút trước
Bầu trời quang đãng 34.4°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 36.7°.

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:09
Thấp/Cao

27.4°/40.1°

Độ ẩm

42%

Áp suất

1005 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.96 km/giờ

Điểm ngưng

19.1 °C

Chỉ số UV

2.24