Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 16:30 | 08/12/2022
Ngày/Đêm
21/ 21°
Sáng/Tối
21/ 21°
Áp suất

1016 mb

Gió

3.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:10 17:18
Mưa nhẹ

19:00

21°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
2.39 km/giờ

22:00

21°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
1.94 km/giờ
Ngày/Đêm
23/ 21°
Sáng/Tối
21/ 21°
Áp suất

1015 mb

Gió

4.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:11 17:19
Mưa nhẹ

01:00

21°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
2.02 km/giờ

04:00

21°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
1.9 km/giờ

07:00

21°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
2.23 km/giờ

10:00

22°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
3.73 km/giờ

13:00

23°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
88%
3.62 km/giờ

16:00

22°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
3.51 km/giờ

19:00

21°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
3.25 km/giờ

22:00

21°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
2.72 km/giờ
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
21/ 21°
Áp suất

1015 mb

Gió

3.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:11 17:19
Mưa nhẹ

01:00

21°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
2.32 km/giờ

04:00

21°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
3.27 km/giờ

07:00

21°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
2.77 km/giờ

10:00

22°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
2.84 km/giờ

13:00

22°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
3.51 km/giờ

16:00

21°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
3.76 km/giờ

19:00

21°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
2.38 km/giờ

22:00

21°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
2.13 km/giờ
Ngày/Đêm
21/ 19°
Sáng/Tối
21/ 20°
Áp suất

1017 mb

Gió

3.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:12 17:19
Mưa nhẹ

01:00

21°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
3.17 km/giờ

04:00

21°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
3.27 km/giờ

07:00

21°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
2.63 km/giờ

10:00

21°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
2.35 km/giờ

13:00

20°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
2.36 km/giờ

16:00

20°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
1.91 km/giờ

19:00

20°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
1.29 km/giờ

22:00

19°C / 20°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
1.74 km/giờ
Huyện Lệ Thủy
Đã cập nhật 25 phút trước
Nhiều mây 21°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 22°.

Mặt trời mọc/lặn
06:10 17:18
Thấp/Cao

21°/23°

Độ ẩm

94%

Áp suất

1013 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.98 km/giờ

Điểm ngưng

20 °C

Chỉ số UV

0.12