Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 14:19 | 27/10/2021
Ngày/Đêm
23/ 25°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

1014 mb

Gió

7.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:24
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 22°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

1015 mb

Gió

4.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:24
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1017 mb

Gió

5.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1017 mb

Gió

4.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 23°
Sáng/Tối
23/ 23°
Áp suất

1018 mb

Gió

3.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:22
Mưa vừa
Ngày/Đêm
23/ 23°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1017 mb

Gió

3.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:22
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 24°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:21
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 25°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1015 mb

Gió

3.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1015 mb

Gió

4.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1016 mb

Gió

7.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
23/ 24°
Sáng/Tối
24/ 23°
Áp suất

1018 mb

Gió

8.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 24°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1018 mb

Gió

8.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 24°
Sáng/Tối
24/ 24°
Áp suất

1017 mb

Gió

7.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:18
Mưa nhẹ
Huyện Lệ Thủy
Đã cập nhật 27 phút trước
Nhiều mây 23°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 24°.

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:24
Thấp/Cao

22°/25°

Độ ẩm

94%

Áp suất

1012 mb

Tầm nhìn

4.92 km

Gió

7.28 km/giờ

Điểm ngưng

22 °C

Chỉ số UV

0.24