Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 12:34 | 23/05/2022
Ngày/Đêm
33/ 26°
Sáng/Tối
24/ 31°
Áp suất

1001 mb

Gió

3.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
26/ 29°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:20
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
25/ 32°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 27°
Sáng/Tối
26/ 33°
Áp suất

1002 mb

Gió

4.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:21
Nhiều mây
Ngày/Đêm
33/ 27°
Sáng/Tối
26/ 33°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 27°
Sáng/Tối
27/ 33°
Áp suất

1002 mb

Gió

5.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:22
Mây cụm
Ngày/Đêm
33/ 25°
Sáng/Tối
27/ 31°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:22
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32/ 25°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:22
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 28°
Sáng/Tối
25/ 32°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 29°
Sáng/Tối
29/ 33°
Áp suất

1004 mb

Gió

5.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:23
Nhiều mây
Ngày/Đêm
32/ 29°
Sáng/Tối
28/ 33°
Áp suất

1004 mb

Gió

6.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:24
Nhiều mây
Ngày/Đêm
31/ 30°
Sáng/Tối
28/ 33°
Áp suất

1004 mb

Gió

7.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:24
Nhiều mây
Ngày/Đêm
32/ 30°
Sáng/Tối
28/ 34°
Áp suất

1001 mb

Gió

7.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:24
Nhiều mây
Ngày/Đêm
32/ 30°
Sáng/Tối
28/ 32°
Áp suất

1002 mb

Gió

7.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:25
Nhiều mây
Huyện Lệ Thủy
Đã cập nhật 26 phút trước
Nhiều mây 32°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 37°.

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:20
Thấp/Cao

25°/33°

Độ ẩm

57%

Áp suất

1002 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.55 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

12.45