Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 07:17 | 24/03/2023
Ngày/Đêm
34/ 26°
Sáng/Tối
27/ 30°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 18:04
Mây thưa
Ngày/Đêm
34/ 24°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 18:04
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 18:04
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 18:04
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 18:04
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 22°
Sáng/Tối
22/ 25°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 18:05
Nhiều mây
Ngày/Đêm
29/ 23°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 18:05
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:05
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:05
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:05
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 25°
Sáng/Tối
23/ 30°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:05
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 27°
Sáng/Tối
25/ 35°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:06
Mây cụm
Ngày/Đêm
35/ 28°
Sáng/Tối
26/ 33°
Áp suất

1004 mb

Gió

5.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:06
Mây rải rác
Ngày/Đêm
35/ 28°
Sáng/Tối
26/ 32°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:06
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35/ 27°
Sáng/Tối
26/ 31°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:06
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 1 phút trước
Bầu trời quang đãng 27°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 29°.

Mặt trời mọc/lặn
05:54 18:04
Thấp/Cao

23°/37°

Độ ẩm

62%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.66 km/giờ

Điểm ngưng

19 °C

Chỉ số UV

0.67