Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 09:05 | 01/10/2022
Ngày/Đêm
26/ 25°
Sáng/Tối
25/ 25°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 17:42
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 25°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 25°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 25°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:36
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:34
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:33
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:33
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1011 mb

Gió

8.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:32
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:31
Mưa vừa
Huyện Lệ Thủy
Đã cập nhật 14 phút trước
Nhiều mây 25°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn
05:42 17:42
Thấp/Cao

24°/27°

Độ ẩm

92%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.57 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

1.1

Tin tức thời tiết