Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 21:10 | 14/07/2024
Ngày/Đêm
30.5/ 26.3°
Sáng/Tối
26.4/ 27.7°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:30
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.9/ 26.6°
Sáng/Tối
25.1/ 27.6°
Áp suất

1004 mb

Gió

5.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:30
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.8/ 25.1°
Sáng/Tối
25.3/ 28.6°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:30
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.3/ 25.8°
Sáng/Tối
25.4/ 28.3°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.6/ 26.6°
Sáng/Tối
25.3/ 33.2°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.3/ 26.8°
Sáng/Tối
26.2/ 32.1°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.8/ 27.1°
Sáng/Tối
26.7/ 32.3°
Áp suất

1004 mb

Gió

5.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.9/ 28.2°
Sáng/Tối
26.6/ 32.4°
Áp suất

1004 mb

Gió

6.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.1/ 27.9°
Sáng/Tối
27.6/ 29.7°
Áp suất

1003 mb

Gió

7.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:29
Nhiều mây
Ngày/Đêm
29.8/ 29.5°
Sáng/Tối
27.4/ 31.1°
Áp suất

1002 mb

Gió

7.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:28
Nhiều mây
Ngày/Đêm
31.9/ 29.7°
Sáng/Tối
28.2/ 30.9°
Áp suất

1001 mb

Gió

7.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:28
Nhiều mây
Ngày/Đêm
28.9/ 29.3°
Sáng/Tối
28.4/ 31°
Áp suất

1001 mb

Gió

6.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:28
Nhiều mây
Ngày/Đêm
28.8/ 29.9°
Sáng/Tối
28.9/ 33°
Áp suất

1000 mb

Gió

6.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.1/ 28.2°
Sáng/Tối
28.3/ 31.8°
Áp suất

1000 mb

Gió

7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:27
Nhiều mây
Ngày/Đêm
28.1/ 28.8°
Sáng/Tối
28/ 30°
Áp suất

999 mb

Gió

7.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:27
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 2 phút trước
Nhiều mây 26.2°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 27.5°.

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:30
Thấp/Cao

25.3°/31.2°

Độ ẩm

93%

Áp suất

1005 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.69 km/giờ

Điểm ngưng

25.2 °C

Chỉ số UV

0