Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 12:33 | 25/02/2024
Ngày/Đêm
25.3/ 21.3°
Sáng/Tối
21.6/ 21.7°
Áp suất

1016 mb

Gió

4.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:14 17:58
Nhiều mây
Ngày/Đêm
27.9/ 21°
Sáng/Tối
20.6/ 22.1°
Áp suất

1016 mb

Gió

4.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:13 17:58
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.8/ 23.8°
Sáng/Tối
22.4/ 24.2°
Áp suất

1016 mb

Gió

4.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:13 17:58
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.7/ 23.4°
Sáng/Tối
23.6/ 24.5°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:12 17:58
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.8/ 23.4°
Sáng/Tối
23.2/ 23.2°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:11 17:59
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.7/ 23°
Sáng/Tối
23.9/ 22.8°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:11 17:59
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19.9/ 18.3°
Sáng/Tối
21.4/ 18°
Áp suất

1017 mb

Gió

6.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:10 17:59
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22.1/ 20.1°
Sáng/Tối
18.7/ 20.1°
Áp suất

1016 mb

Gió

3.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:09 18:00
Nhiều mây
Ngày/Đêm
29.5/ 23.8°
Sáng/Tối
20/ 24.4°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:09 18:00
Mây rải rác
Ngày/Đêm
37.6/ 27.5°
Sáng/Tối
25.8/ 29°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 18:00
Mây rải rác
Ngày/Đêm
39/ 27.9°
Sáng/Tối
27.9/ 28.6°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 18:00
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
33.3/ 25°
Sáng/Tối
26.8/ 26.7°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 18:01
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
30.9/ 24.9°
Sáng/Tối
24.2/ 25.5°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 18:01
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.4/ 24.7°
Sáng/Tối
24.5/ 24.5°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 18:01
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.1/ 23.6°
Sáng/Tối
23.6/ 23°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 18:01
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 25.5°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 26.6°.

Mặt trời mọc/lặn
06:14 17:58
Thấp/Cao

20.7°/27.6°

Độ ẩm

72%

Áp suất

1016 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.99 km/giờ

Điểm ngưng

20.5 °C

Chỉ số UV

5.83