Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 16:35 | 24/05/2024
Ngày/Đêm
27/ 26.4°
Sáng/Tối
25.8/ 27.1°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:20
Mưa nhẹ

19:00

26.5°C / 26.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
91%
2.03 km/giờ

22:00

26.1°C / 26.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
92%
2.14 km/giờ
Ngày/Đêm
30.4/ 26.2°
Sáng/Tối
25.5/ 28.5°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:20
Mưa vừa

01:00

26.3°C / 27.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
92%
1.28 km/giờ

04:00

25.1°C / 26.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
1.31 km/giờ

07:00

26.9°C / 26.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
89%
2.56 km/giờ

10:00

29°C / 32.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
79%
0.96 km/giờ

13:00

32.2°C / 39.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
62%
2.67 km/giờ

16:00

29.7°C / 35.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
79%
2.12 km/giờ

19:00

26.6°C / 26.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
2.15 km/giờ

22:00

26.1°C / 26.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
2.13 km/giờ
Ngày/Đêm
34.3/ 28.8°
Sáng/Tối
26.7/ 32.3°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:21
Mưa nhẹ

01:00

26.4°C / 27.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
1.59 km/giờ

04:00

26.1°C / 27.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
91%
1.82 km/giờ

07:00

28.7°C / 32.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
85%
1.48 km/giờ

10:00

33.4°C / 39.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
56%
2.96 km/giờ

13:00

35.9°C / 43°C
Nhiều mây Nhiều mây
51%
3.36 km/giờ

16:00

33.6°C / 40.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
63%
2.75 km/giờ

19:00

28.1°C / 33.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
83%
2.58 km/giờ

22:00

28.4°C / 32.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
80%
1.68 km/giờ
Ngày/Đêm
31.3/ 30.6°
Sáng/Tối
28.7/ 34.9°
Áp suất

1005 mb

Gió

6.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:21
Nhiều mây

01:00

27.7°C / 30.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
80%
2.32 km/giờ

04:00

27.1°C / 30°C
Nhiều mây Nhiều mây
78%
2.72 km/giờ

07:00

29.4°C / 34.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
76%
3.47 km/giờ

10:00

31.3°C / 36.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
69%
3.89 km/giờ

13:00

35.5°C / 42.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
52%
6.15 km/giờ

16:00

34.7°C / 41.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
57%
5.23 km/giờ

19:00

30.3°C / 35.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
71%
2.77 km/giờ

22:00

30.8°C / 34.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
71%
3.63 km/giờ
Ngày/Đêm
30.3/ 28.5°
Sáng/Tối
29.2/ 30.5°
Áp suất

1002 mb

Gió

5.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:22
Nhiều mây

01:00

30.8°C / 34.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
68%
4.2 km/giờ

04:00

29.2°C / 34°C
Nhiều mây Nhiều mây
71%
4.14 km/giờ

07:00

30.9°C / 35°C
Nhiều mây Nhiều mây
72%
5.68 km/giờ

10:00

30.2°C / 35.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
70%
5.12 km/giờ

13:00

31.1°C / 37°C
Nhiều mây Nhiều mây
68%
4.77 km/giờ

16:00

30.2°C / 35.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
72%
4.35 km/giờ

19:00

29.5°C / 33.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
75%
2.99 km/giờ

22:00

28.9°C / 33.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
76%
2.68 km/giờ
Ngày/Đêm
28.5/ 28.5°
Sáng/Tối
26.1/ 33.7°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:22
Mưa vừa

01:00

27.6°C / 31.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
82%
1.74 km/giờ

04:00

26.3°C / 27.4°C
Mưa vừa Mưa vừa
93%
1.78 km/giờ

07:00

27.6°C / 32.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
87%
2.7 km/giờ

10:00

28.6°C / 33.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
84%
2.87 km/giờ

13:00

29.7°C / 34.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
77%
2.97 km/giờ

16:00

33.9°C / 40.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
63%
3.6 km/giờ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 27.8°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 30.7°.

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:20
Thấp/Cao

25.8°/35.1°

Độ ẩm

89%

Áp suất

1006 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.58 km/giờ

Điểm ngưng

25.9 °C

Chỉ số UV

0.16