Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 01:32 | 28/09/2022
Ngày/Đêm
26/ 25°
Sáng/Tối
26/ 26°
Áp suất

997 mb

Gió

12.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 17:44
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 17:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 17:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 17:42
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 26°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1006 mb

Gió

6.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 24°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:40
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
26/ 25°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:37
Mưa nhẹ
Huyện Lệ Thủy
Đã cập nhật 12 phút trước
Mưa nhẹ 25°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn
05:42 17:44
Thấp/Cao

24°/30°

Độ ẩm

97%

Áp suất

999 mb

Tầm nhìn

2.48 km

Gió

7.54 km/giờ

Điểm ngưng

25 °C

Chỉ số UV

0