Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 01:51 | 31/01/2023
Ngày/Đêm
21/ 16°
Sáng/Tối
13/ 17°
Áp suất

1015 mb

Gió

3.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:24 17:47
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
23/ 20°
Sáng/Tối
16/ 20°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:24 17:47
Nhiều mây
Ngày/Đêm
20/ 20°
Sáng/Tối
20/ 20°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:24 17:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 21°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:24 17:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 22°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:23 17:49
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 21°
Sáng/Tối
22/ 22°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:23 17:49
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 22°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:23 17:50
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:23 17:50
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 22°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:22 17:51
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 22°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:22 17:51
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 29 phút trước
Bầu trời quang đãng 14°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 13°.

Mặt trời mọc/lặn
06:24 17:47
Thấp/Cao

13°/23°

Độ ẩm

76%

Áp suất

1018 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.78 km/giờ

Điểm ngưng

9 °C

Chỉ số UV

0