Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 04:17 | 21/05/2022
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 27°
Sáng/Tối
25/ 31°
Áp suất

1003 mb

Gió

6.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 27°
Sáng/Tối
27/ 32°
Áp suất

1002 mb

Gió

5.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:21
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30/ 27°
Sáng/Tối
27/ 31°
Áp suất

1003 mb

Gió

5.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:21
Nhiều mây
Ngày/Đêm
31/ 27°
Sáng/Tối
26/ 32°
Áp suất

1002 mb

Gió

5.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:22
Ít mây
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
26/ 30°
Áp suất

1002 mb

Gió

4.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:22
Mưa nhẹ
Huyện Lệ Thủy
Đã cập nhật 15 phút trước
Mưa nhẹ 24°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 25°.

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:19
Thấp/Cao

24°/31°

Độ ẩm

95%

Áp suất

1006 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.63 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

0