Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 15:43 | 29/02/2024
Thấp/Cao
15.5/ 15.7°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1019 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
15.8/ 15.2°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1018 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
14.4/ 14.2°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1020 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
15.9/ 15.2°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1022 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
15/ 15.7°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1020 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
15.6/ 15.2°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1019 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
15.7/ 15.4°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1020 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
14.8/ 14.1°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1022 mb

Nhiều mây
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 17.6°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 17.4°.

Mặt trời mọc/lặn
06:21 18:03
Thấp/Cao

14°/17.9°

Độ ẩm

76%

Áp suất

1016 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.56 km/giờ

Điểm ngưng

13.3 °C

Chỉ số UV

0.21