Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 12:44 | 18/05/2022
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
20/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:32
Nhiều mây
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:33
Mưa vừa
Ngày/Đêm
23/ 21°
Sáng/Tối
24/ 22°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:33
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
21/ 21°
Sáng/Tối
21/ 21°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:33
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
21/ 22°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:34
Mưa vừa
Ngày/Đêm
23/ 24°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 24°
Sáng/Tối
23/ 31°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:35
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
25/ 25°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1008 mb

Gió

2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 25°
Sáng/Tối
24/ 30°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:36
Nhiều mây
Ngày/Đêm
25/ 25°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 26°
Sáng/Tối
23/ 30°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:37
Nhiều mây
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
24/ 30°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 26°
Sáng/Tối
25/ 31°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:38
Mưa nhẹ
Huyện Đoan Hùng
Đã cập nhật 13 phút trước
Nhiều mây 29°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 30°.

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:32
Thấp/Cao

23°/29°

Độ ẩm

52%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.3 km/giờ

Điểm ngưng

18 °C

Chỉ số UV

9.99