Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 11:28 | 25/02/2024
Ngày/Đêm
16.6/ 17.7°
Sáng/Tối
16/ 17.2°
Áp suất

1021 mb

Gió

1.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:24 18:01
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18.8/ 18.3°
Sáng/Tối
17.7/ 19.1°
Áp suất

1018 mb

Gió

1.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:23 18:01
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19.3/ 18.8°
Sáng/Tối
18.1/ 18.4°
Áp suất

1018 mb

Gió

1.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:22 18:02
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19.2/ 18°
Sáng/Tối
17.4/ 18.8°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:22 18:02
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20.4/ 20.2°
Sáng/Tối
20/ 20.4°
Áp suất

1013 mb

Gió

1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:21 18:03
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
16.2/ 14.3°
Sáng/Tối
17.4/ 15.5°
Áp suất

1017 mb

Gió

1.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 18:03
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
13.3/ 13.3°
Sáng/Tối
12.7/ 14.5°
Áp suất

1021 mb

Gió

1.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 18:04
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20.5/ 18.7°
Sáng/Tối
13.1/ 19.9°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:18 18:04
Mây cụm
Ngày/Đêm
23/ 21.4°
Sáng/Tối
18.7/ 22.9°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:17 18:04
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30.9/ 25.4°
Sáng/Tối
21.8/ 27.1°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:17 18:05
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.4/ 25.5°
Sáng/Tối
22.9/ 27.3°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:16 18:05
Mây cụm
Ngày/Đêm
26.5/ 24.5°
Sáng/Tối
23.6/ 24.1°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:15 18:05
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23.3/ 22.3°
Sáng/Tối
22.8/ 22.2°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:14 18:06
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22.6/ 20.6°
Sáng/Tối
21.8/ 21.2°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:13 18:06
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19.5/ 17.2°
Sáng/Tối
19.5/ 18.8°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:12 18:07
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 29 phút trước
Nhiều mây 17°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 16.6°.

Mặt trời mọc/lặn
06:24 18:01
Thấp/Cao

16.6°/20.3°

Độ ẩm

85%

Áp suất

1021 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.92 km/giờ

Điểm ngưng

13.2 °C

Chỉ số UV

1