Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 21:18 | 28/03/2023
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
17/ 21°
Áp suất

1017 mb

Gió

2.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 18:12
Nhiều mây
Ngày/Đêm
24/ 21°
Sáng/Tối
19/ 24°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 21°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 23°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 22°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 19°
Sáng/Tối
18/ 21°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 22°
Sáng/Tối
19/ 22°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:15
Nhiều mây
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 24°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:16
Nhiều mây
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:17
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 20°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 20°.

Mặt trời mọc/lặn
05:56 18:12
Thấp/Cao

19°/26°

Độ ẩm

77%

Áp suất

1015 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.3 km/giờ

Điểm ngưng

16 °C

Chỉ số UV

0