Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 22:19 | 25/07/2024
Ngày/Đêm
35.1/ 28.7°
Sáng/Tối
25.4/ 31.1°
Áp suất

995 mb

Gió

1.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36.2/ 30°
Sáng/Tối
26.4/ 34.6°
Áp suất

996 mb

Gió

1.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:41
Mây cụm
Ngày/Đêm
37.6/ 27.6°
Sáng/Tối
28/ 33.9°
Áp suất

998 mb

Gió

2.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
34.8/ 27.6°
Sáng/Tối
26.1/ 30°
Áp suất

999 mb

Gió

1.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.9/ 25.5°
Sáng/Tối
26.6/ 25.1°
Áp suất

999 mb

Gió

1.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.6/ 25.7°
Sáng/Tối
25.1/ 25°
Áp suất

1000 mb

Gió

1.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.4/ 25.3°
Sáng/Tối
26/ 26.6°
Áp suất

1001 mb

Gió

0.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.8/ 27°
Sáng/Tối
25.3/ 29°
Áp suất

999 mb

Gió

2.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.9/ 29.2°
Sáng/Tối
27.4/ 30.3°
Áp suất

999 mb

Gió

0.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.9/ 29.9°
Sáng/Tối
28.2/ 29.4°
Áp suất

999 mb

Gió

1.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.5/ 27.1°
Sáng/Tối
27.7/ 29°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.3/ 27.8°
Sáng/Tối
26.1/ 27.5°
Áp suất

1000 mb

Gió

1.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.8/ 26.6°
Sáng/Tối
26.8/ 26.7°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.8/ 27.3°
Sáng/Tối
26.9/ 28.3°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:35
Nhiều mây
Ngày/Đêm
34.6/ 27.2°
Sáng/Tối
27.8/ 29.9°
Áp suất

999 mb

Gió

1.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:35
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 13 phút trước
Mây cụm 29.1°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 34.1°.

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:42
Thấp/Cao

26.6°/38.2°

Độ ẩm

81%

Áp suất

996 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.64 km/giờ

Điểm ngưng

25.1 °C

Chỉ số UV

0