Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 01:44 | 25/09/2022
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:53
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
23/ 32°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:52
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 27°
Sáng/Tối
23/ 32°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:51
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 27°
Sáng/Tối
26/ 31°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:50
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:49
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 24°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
22/ 33°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:47
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
23/ 34°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:47
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
24/ 34°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:46
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:45
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
24/ 23°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:44
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
22/ 28°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:43
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
23/ 31°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
24/ 24°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:40
Mưa vừa
Huyện Đoan Hùng
Đã cập nhật vài giây trước
Mây rải rác 23°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 24°.

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:53
Thấp/Cao

23°/32°

Độ ẩm

94%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.69 km/giờ

Điểm ngưng

22 °C

Chỉ số UV

0