Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 16:28 | 24/05/2024
Ngày/Đêm
31.8/ 26.5°
Sáng/Tối
25/ 33.9°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:35
Mưa vừa

19:00

31.8°C / 37.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
65%
2.01 km/giờ

22:00

29.2°C / 33.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
78%
2.28 km/giờ
Ngày/Đêm
28.8/ 26.7°
Sáng/Tối
25.6/ 28°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:35
Mưa vừa

01:00

26.5°C / 27.9°C
Mưa vừa Mưa vừa
92%
1.61 km/giờ

04:00

25.4°C / 26.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
0.84 km/giờ

07:00

25.1°C / 26.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
1.16 km/giờ

10:00

28.1°C / 32.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
83%
1.47 km/giờ

13:00

29.5°C / 34.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
78%
1.31 km/giờ

16:00

29.9°C / 35.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
79%
0.2 km/giờ

19:00

27.2°C / 27.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
88%
0.9 km/giờ

22:00

26.1°C / 27.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
1.54 km/giờ
Ngày/Đêm
26.2/ 26°
Sáng/Tối
25.9/ 29°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:35
Mưa vừa

01:00

25.4°C / 26.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
1.11 km/giờ

04:00

25.5°C / 27°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
1.09 km/giờ

07:00

25.1°C / 26.4°C
Mưa vừa Mưa vừa
98%
1.58 km/giờ

10:00

26.9°C / 26.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
1.49 km/giờ

13:00

27.1°C / 31.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
88%
1.82 km/giờ

16:00

29.7°C / 34°C
Nhiều mây Nhiều mây
80%
1.56 km/giờ

19:00

27.2°C / 31.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
88%
0.48 km/giờ

22:00

27.9°C / 27.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
91%
0.39 km/giờ
Ngày/Đêm
31.4/ 27.8°
Sáng/Tối
26.9/ 31.1°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:36
Nhiều mây

01:00

26.2°C / 26.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
93%
0.31 km/giờ

04:00

26.8°C / 28°C
Nhiều mây Nhiều mây
95%
0.26 km/giờ

07:00

27.4°C / 31.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
91%
0.55 km/giờ

10:00

31.5°C / 38.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
73%
0.89 km/giờ

13:00

30.3°C / 37.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
75%
0.56 km/giờ

16:00

32°C / 37.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
72%
1.06 km/giờ

19:00

28.8°C / 33.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
85%
0.85 km/giờ

22:00

27.3°C / 32.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
86%
1.09 km/giờ
Ngày/Đêm
29.4/ 27.4°
Sáng/Tối
26.3/ 32.6°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:36
Mưa vừa

01:00

27.5°C / 31.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
87%
1 km/giờ

04:00

26.1°C / 26.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
89%
1.12 km/giờ

07:00

28.2°C / 33.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
83%
1.23 km/giờ

10:00

29.1°C / 35.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
81%
1.59 km/giờ

13:00

33.4°C / 40.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
63%
1.49 km/giờ

16:00

33°C / 40°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
70%
1.64 km/giờ

19:00

28°C / 33.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
85%
0.91 km/giờ

22:00

27.1°C / 31.3°C
Mưa vừa Mưa vừa
90%
0.27 km/giờ
Ngày/Đêm
27.1/ 26.2°
Sáng/Tối
26.4/ 29.5°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:37
Mưa vừa

01:00

26.6°C / 26.1°C
Mưa vừa Mưa vừa
92%
0.59 km/giờ

04:00

26.1°C / 26.8°C
Mưa vừa Mưa vừa
94%
0.81 km/giờ

07:00

26.6°C / 27.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
0.98 km/giờ

10:00

27.3°C / 31.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
1.21 km/giờ

13:00

29.4°C / 34.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
82%
0.59 km/giờ

16:00

29.8°C / 34.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
82%
1.17 km/giờ
Đã cập nhật vài giây trước
Mây cụm 33.5°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 38.1°.

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:35
Thấp/Cao

25.4°/33°

Độ ẩm

57%

Áp suất

1004 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.44 km/giờ

Điểm ngưng

23.6 °C

Chỉ số UV

2.19