Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 09:08 | 20/04/2024
Ngày/Đêm
34.3/ 28.3°
Sáng/Tối
28/ 32.5°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.9/ 28.8°
Sáng/Tối
27.3/ 32.2°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
38.6/ 27.2°
Sáng/Tối
28.7/ 32.9°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.8/ 25.6°
Sáng/Tối
26.7/ 27.8°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.5/ 25.1°
Sáng/Tối
25.8/ 28.6°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.5/ 26.7°
Sáng/Tối
26.6/ 32.7°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
38/ 29.1°
Sáng/Tối
27.7/ 33.4°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:22
Mây rải rác
Ngày/Đêm
39.6/ 29.7°
Sáng/Tối
29.3/ 33.3°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:23
Mây rải rác
Ngày/Đêm
41/ 29.9°
Sáng/Tối
29.8/ 34°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:23
Mây rải rác
Ngày/Đêm
39.7/ 29.5°
Sáng/Tối
29.3/ 34.7°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:24
Mây rải rác
Ngày/Đêm
38.5/ 28.6°
Sáng/Tối
30.1/ 33°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:24
Mây cụm
Ngày/Đêm
34.4/ 27.8°
Sáng/Tối
26.2/ 31.6°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
37.3/ 29.1°
Sáng/Tối
27.6/ 32.1°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
37.8/ 28.9°
Sáng/Tối
29/ 32.7°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:25
Nhiều mây
Ngày/Đêm
38.3/ 29.7°
Sáng/Tối
28.7/ 33.5°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:26
Mây cụm
Ngày/Đêm
37.4/ 29.3°
Sáng/Tối
29.8/ 33°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:26
Mây rải rác
Ngày/Đêm
39.9/ 29.7°
Sáng/Tối
29.2/ 34.8°
Áp suất

1003 mb

Gió

3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:26
Mây thưa
Ngày/Đêm
39.8/ 30.2°
Sáng/Tối
28.4/ 35.3°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:27
Mây thưa
Ngày/Đêm
38.1/ 28.1°
Sáng/Tối
29.3/ 33.6°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36.6/ 27.3°
Sáng/Tối
28.3/ 31.7°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.7/ 27.9°
Sáng/Tối
27.7/ 31.3°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.4/ 27.6°
Sáng/Tối
27.8/ 31°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36.5/ 27.5°
Sáng/Tối
28.3/ 31°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
37/ 27.9°
Sáng/Tối
28.9/ 31.5°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.8/ 27°
Sáng/Tối
27.8/ 28.6°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.3/ 26.4°
Sáng/Tối
27.7/ 28.1°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.8/ 26.8°
Sáng/Tối
26.5/ 27°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:31
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.3/ 27.1°
Sáng/Tối
27.3/ 29.8°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
37.2/ 27.7°
Sáng/Tối
28.7/ 31.6°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.7/ 27.1°
Sáng/Tối
28.1/ 29.3°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:32
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Mây rải rác 30.4°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 34.1°.

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:20
Thấp/Cao

26°/36.9°

Độ ẩm

65%

Áp suất

1003 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.54 km/giờ

Điểm ngưng

23.2 °C

Chỉ số UV

2.68