Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 10:52 | 20/04/2024
Ngày/Đêm
33.2/ 27°
Sáng/Tối
24.2/ 34.4°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:20
Mây thưa
Ngày/Đêm
31.9/ 26.6°
Sáng/Tối
25/ 32.5°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.3/ 26.8°
Sáng/Tối
25.8/ 30.4°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24.3/ 23.9°
Sáng/Tối
25.6/ 24.4°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23.7/ 23.6°
Sáng/Tối
23.7/ 24.3°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.3/ 27.5°
Sáng/Tối
23.6/ 34.5°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.9/ 28.8°
Sáng/Tối
24.3/ 36.9°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:22
Mây rải rác
Ngày/Đêm
33.9/ 30.2°
Sáng/Tối
25.8/ 37.6°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:23
Mây rải rác
Ngày/Đêm
34.1/ 29.6°
Sáng/Tối
26.3/ 41.8°
Áp suất

1001 mb

Gió

4.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:23
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
35.8/ 30.4°
Sáng/Tối
27/ 43.7°
Áp suất

1001 mb

Gió

3.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:24
Bầu trời quang đãng
Đã cập nhật 22 phút trước
Mây thưa 33.2°

C

F

Mây thưa

Cảm giác như 37.9°.

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:20
Thấp/Cao

25.6°/36.7°

Độ ẩm

51%

Áp suất

1002 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.02 km/giờ

Điểm ngưng

22.4 °C

Chỉ số UV

6.27