Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 16:25 | 31/03/2023
Ngày/Đêm
23/ 23°
Sáng/Tối
19/ 25°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
22/ 25°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 19°
Sáng/Tối
22/ 21°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 18°
Sáng/Tối
17/ 19°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 21°
Sáng/Tối
18/ 22°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 22°
Sáng/Tối
20/ 22°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:16
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 26°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn
05:53 18:13
Thấp/Cao

22°/30°

Độ ẩm

64%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.97 km/giờ

Điểm ngưng

18 °C

Chỉ số UV

1.36