Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 23:32 | 04/12/2021
Ngày/Đêm
21/ 15°
Sáng/Tối
13/ 20°
Áp suất

1023 mb

Gió

1.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:23 17:16
Mây thưa
Ngày/Đêm
22/ 17°
Sáng/Tối
13/ 20°
Áp suất

1024 mb

Gió

1.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:23 17:16
Mây cụm
Ngày/Đêm
23/ 17°
Sáng/Tối
15/ 23°
Áp suất

1022 mb

Gió

1.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:24 17:16
Mây thưa
Ngày/Đêm
21/ 17°
Sáng/Tối
14/ 23°
Áp suất

1023 mb

Gió

1.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:25 17:16
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
21/ 19°
Sáng/Tối
14/ 20°
Áp suất

1024 mb

Gió

2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:25 17:17
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
19/ 18°
Sáng/Tối
18/ 22°
Áp suất

1024 mb

Gió

1.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:26 17:17
Nhiều mây
Ngày/Đêm
20/ 20°
Sáng/Tối
18/ 23°
Áp suất

1021 mb

Gió

1.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:26 17:17
Nhiều mây
Ngày/Đêm
22/ 22°
Sáng/Tối
19/ 23°
Áp suất

1022 mb

Gió

1.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:27 17:18
Nhiều mây
Ngày/Đêm
21/ 21°
Sáng/Tối
20/ 23°
Áp suất

1023 mb

Gió

1.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:28 17:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 19°
Sáng/Tối
18/ 24°
Áp suất

1023 mb

Gió

1.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:28 17:18
Bầu trời quang đãng
Huyện Đoan Hùng
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 15°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 14°.

Mặt trời mọc/lặn
06:23 17:16
Thấp/Cao

13°/24°

Độ ẩm

61%

Áp suất

1023 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.32 km/giờ

Điểm ngưng

8 °C

Chỉ số UV

0