Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 18:44 | 12/04/2024
Ngày/Đêm
32.1/ 26.8°
Sáng/Tối
24.6/ 28.4°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.9/ 25.9°
Sáng/Tối
24.8/ 33.8°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.2/ 25.8°
Sáng/Tối
24.4/ 32.3°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:18
Nhiều mây
Ngày/Đêm
29.2/ 25°
Sáng/Tối
23.7/ 29.8°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.2/ 26.5°
Sáng/Tối
23.9/ 34.7°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.4/ 27.9°
Sáng/Tối
25.1/ 35.3°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.6/ 27.5°
Sáng/Tối
26.3/ 36.8°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:19
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 28.4°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 31°.

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:17
Thấp/Cao

24.4°/34.4°

Độ ẩm

76%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.41 km/giờ

Điểm ngưng

23.3 °C

Chỉ số UV

0