Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 00:07 | 06/06/2023
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
25/ 31°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 27°
Sáng/Tối
25/ 31°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 27°
Sáng/Tối
26/ 33°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 26°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:41
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
28/ 27°
Sáng/Tối
25/ 32°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:41
Nhiều mây
Ngày/Đêm
32/ 27°
Sáng/Tối
25/ 35°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 28°
Sáng/Tối
26/ 36°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:42
Nhiều mây
Đã cập nhật 7 phút trước
Nhiều mây 26°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 27°.

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:40
Thấp/Cao

25°/34°

Độ ẩm

93%

Áp suất

1006 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.53 km/giờ

Điểm ngưng

25 °C

Chỉ số UV

0