Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 14:14 | 29/09/2023
Thấp/Cao
25/ 25°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
25/ 25°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
26/ 26°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
30/ 30°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
31/ 31°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
30/ 30°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
26/ 26°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
26/ 26°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Mây cụm
Đã cập nhật 9 phút trước
Nhiều mây 28°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 32°.

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:46
Thấp/Cao

25°/32°

Độ ẩm

83%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.05 km/giờ

Điểm ngưng

25 °C

Chỉ số UV

2.11