Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 05:55 | 22/05/2024
Thấp/Cao
26.8/ 26°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
25.4/ 25.8°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
27.1/ 27.7°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
29.6/ 29°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
30.2/ 30.4°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
30.3/ 30.3°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1005 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
27/ 27.7°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
26/ 26.7°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Nhiều mây
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 26.3°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 27.8°.

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:28
Thấp/Cao

25.7°/31.3°

Độ ẩm

88%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.28 km/giờ

Điểm ngưng

25 °C

Chỉ số UV

0.15