Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 03:14 | 24/02/2024
Ngày/Đêm
18.7/ 19.3°
Sáng/Tối
18.2/ 19.1°
Áp suất

1019 mb

Gió

3.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:58
Mưa nhẹ

04:00

18°C / 18.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
3.02 km/giờ

07:00

18.8°C / 18.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
3.22 km/giờ

10:00

18.9°C / 18.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
3.82 km/giờ

13:00

19.5°C / 19.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
86%
2.93 km/giờ

16:00

20.3°C / 20.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
84%
2.79 km/giờ

19:00

19.2°C / 20°C
Nhiều mây Nhiều mây
89%
2.97 km/giờ

22:00

19.9°C / 19.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
90%
2.99 km/giờ
Ngày/Đêm
20.9/ 19.2°
Sáng/Tối
19/ 19.2°
Áp suất

1018 mb

Gió

3.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 17:59
Mưa nhẹ

01:00

18°C / 18.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
89%
2.77 km/giờ

04:00

18.4°C / 19.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
2.21 km/giờ

07:00

18.1°C / 19°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
2.42 km/giờ

10:00

19.5°C / 19.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
87%
3.02 km/giờ

13:00

19.8°C / 20.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
85%
2.67 km/giờ

16:00

19.5°C / 19.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
86%
2.95 km/giờ

19:00

19.5°C / 19.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
89%
2.49 km/giờ

22:00

19.5°C / 19°C
Nhiều mây Nhiều mây
90%
2.13 km/giờ
Ngày/Đêm
21.8/ 19.2°
Sáng/Tối
19.5/ 21°
Áp suất

1018 mb

Gió

4.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 17:59
Mưa nhẹ

01:00

19.8°C / 19.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
1.49 km/giờ

04:00

19.6°C / 19.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
1.76 km/giờ

07:00

19.2°C / 19.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
1.72 km/giờ

10:00

20.3°C / 20.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
89%
1.21 km/giờ

13:00

22.5°C / 23.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
80%
2.31 km/giờ

16:00

24.4°C / 24.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
76%
3.97 km/giờ

19:00

20.1°C / 21.2°C
Mây cụm Mây cụm
91%
3.37 km/giờ

22:00

19.7°C / 20.7°C
Mây cụm Mây cụm
92%
2.28 km/giờ
Ngày/Đêm
21.9/ 19.2°
Sáng/Tối
19.4/ 19.4°
Áp suất

1017 mb

Gió

4.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:18 17:59
Nhiều mây

01:00

19°C / 19.7°C
Mây cụm Mây cụm
93%
2.32 km/giờ

04:00

19.7°C / 19.9°C
Mây cụm Mây cụm
93%
1.79 km/giờ

07:00

19.4°C / 21°C
Nhiều mây Nhiều mây
93%
2.72 km/giờ

10:00

20.6°C / 21.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
87%
3.37 km/giờ

13:00

21.7°C / 21.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
84%
3.63 km/giờ

16:00

22°C / 22.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
80%
4.32 km/giờ

19:00

19.1°C / 20.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
89%
3.51 km/giờ

22:00

19°C / 19.9°C
Mây cụm Mây cụm
90%
2.86 km/giờ
Ngày/Đêm
22.8/ 21.9°
Sáng/Tối
19.7/ 22.9°
Áp suất

1013 mb

Gió

5.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:17 18:00
Mưa nhẹ

01:00

19.8°C / 19.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
91%
2.8 km/giờ

04:00

19.4°C / 19.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
92%
2.74 km/giờ

07:00

19.4°C / 19.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
1.83 km/giờ

10:00

20.6°C / 20.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
0.94 km/giờ

13:00

23°C / 22.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
85%
2.17 km/giờ

16:00

25.2°C / 25.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
73%
5.01 km/giờ

19:00

23°C / 22.9°C
Mây cụm Mây cụm
91%
3.11 km/giờ

22:00

21.4°C / 21.2°C
Mây thưa Mây thưa
95%
0.74 km/giờ
Ngày/Đêm
22.1/ 21.9°
Sáng/Tối
21.2/ 22.2°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:17 18:00
Mưa nhẹ

01:00

20.3°C / 21.8°C
Mây thưa Mây thưa
96%
0.75 km/giờ
Đã cập nhật 8 phút trước
Nhiều mây 17.1°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 18.2°.

Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:58
Thấp/Cao

17.6°/20.5°

Độ ẩm

92%

Áp suất

1016 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.99 km/giờ

Điểm ngưng

16.8 °C

Chỉ số UV

0