Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 09:25 | 26/10/2021
Ngày/Đêm
25/ 21°
Sáng/Tối
20/ 24°
Áp suất

1017 mb

Gió

2.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:25
Mây cụm
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
21/ 24°
Áp suất

1017 mb

Gió

3.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:24
Nhiều mây
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
21/ 21°
Áp suất

1018 mb

Gió

4.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 21°
Sáng/Tối
21/ 21°
Áp suất

1019 mb

Gió

4.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
21/ 20°
Áp suất

1019 mb

Gió

4.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
20/ 20°
Áp suất

1019 mb

Gió

3.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
19/ 19°
Áp suất

1019 mb

Gió

4.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:22
Mưa nhẹ
Thành Phố Ninh Bình
Đã cập nhật 35 phút trước
Ít mây 24°

C

F

Ít mây

Cảm giác như 24°.

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:25
Thấp/Cao

21°/26°

Độ ẩm

67%

Áp suất

1018 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.89 km/giờ

Điểm ngưng

18 °C

Chỉ số UV

3.13