Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 02:24 | 24/05/2024
Ngày/Đêm
33.5/ 27.1°
Sáng/Tối
26.8/ 29.7°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:29
Nhiều mây
Ngày/Đêm
31.3/ 27.4°
Sáng/Tối
26.5/ 30.5°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.5/ 28.4°
Sáng/Tối
26/ 31.1°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:30
Mưa vừa
Ngày/Đêm
35.8/ 29.9°
Sáng/Tối
27.3/ 34.9°
Áp suất

1001 mb

Gió

4.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:30
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30.4/ 27.4°
Sáng/Tối
28.5/ 31.2°
Áp suất

1000 mb

Gió

4.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.8/ 28.5°
Sáng/Tối
27.7/ 31.9°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:31
Mưa vừa
Ngày/Đêm
34/ 28.8°
Sáng/Tối
26.2/ 32.4°
Áp suất

1003 mb

Gió

5.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.6/ 28.9°
Sáng/Tối
27.1/ 33.9°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.5/ 27.3°
Sáng/Tối
27.3/ 34.8°
Áp suất

1004 mb

Gió

5.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:32
Mưa vừa
Ngày/Đêm
34.4/ 31.5°
Sáng/Tối
27.2/ 35.1°
Áp suất

1001 mb

Gió

5.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:32
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 28 phút trước
Nhiều mây 26.1°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 26.6°.

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:29
Thấp/Cao

26°/33.6°

Độ ẩm

89%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.19 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

0