Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 14:55 | 09/12/2021
Ngày/Đêm
19/ 18°
Sáng/Tối
18/ 21°
Áp suất

1023 mb

Gió

4.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 20°
Sáng/Tối
18/ 23°
Áp suất

1021 mb

Gió

4.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:16
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
23/ 20°
Sáng/Tối
20/ 24°
Áp suất

1021 mb

Gió

4.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:21 17:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
20/ 23°
Áp suất

1023 mb

Gió

2.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:22 17:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 18°
Sáng/Tối
18/ 23°
Áp suất

1022 mb

Gió

4.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:22 17:17
Nhiều mây
Ngày/Đêm
22/ 20°
Sáng/Tối
18/ 23°
Áp suất

1019 mb

Gió

3.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:23 17:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 21°
Sáng/Tối
20/ 25°
Áp suất

1016 mb

Gió

4.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:23 17:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 21°
Sáng/Tối
21/ 25°
Áp suất

1017 mb

Gió

3.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:24 17:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 22°
Sáng/Tối
21/ 25°
Áp suất

1016 mb

Gió

4.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:24 17:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 21°
Sáng/Tối
21/ 26°
Áp suất

1015 mb

Gió

3.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:25 17:19
Nhiều mây
Thành Phố Ninh Bình
Đã cập nhật 24 phút trước
Nhiều mây 21°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 21°.

Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:16
Thấp/Cao

18°/25°

Độ ẩm

63%

Áp suất

1020 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.49 km/giờ

Điểm ngưng

14 °C

Chỉ số UV

0.92