Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 05:45 | 30/05/2023
Ngày/Đêm
34/ 27°
Sáng/Tối
25/ 33°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:31
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
35/ 29°
Sáng/Tối
26/ 32°
Áp suất

1003 mb

Gió

5.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:31
Mây thưa
Ngày/Đêm
37/ 30°
Sáng/Tối
27/ 34°
Áp suất

1000 mb

Gió

5.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:32
Mây cụm
Ngày/Đêm
36/ 30°
Sáng/Tối
28/ 36°
Áp suất

1001 mb

Gió

5.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35/ 29°
Sáng/Tối
28/ 36°
Áp suất

1003 mb

Gió

5.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:32
Nhiều mây
Ngày/Đêm
35/ 27°
Sáng/Tối
28/ 34°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 28°
Sáng/Tối
27/ 34°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:33
Mưa vừa
Ngày/Đêm
34/ 28°
Sáng/Tối
27/ 33°
Áp suất

1004 mb

Gió

5.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 28°
Sáng/Tối
27/ 33°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 27°
Sáng/Tối
27/ 30°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:34
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 9 phút trước
Bầu trời quang đãng 26°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:31
Thấp/Cao

26°/36°

Độ ẩm

89%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.45 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

0.18