Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 01:35 | 31/01/2023
Ngày/Đêm
22/ 17°
Sáng/Tối
13/ 18°
Áp suất

1016 mb

Gió

5.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:46
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
17/ 21°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:46
Nhiều mây
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1016 mb

Gió

3.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
19/ 19°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18/ 18°
Sáng/Tối
18/ 18°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 19°
Sáng/Tối
18/ 19°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:30 17:49
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 20°
Sáng/Tối
19/ 21°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:30 17:49
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 18°
Sáng/Tối
19/ 18°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:30 17:50
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18/ 18°
Sáng/Tối
18/ 18°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:29 17:51
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 19°
Sáng/Tối
18/ 19°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:29 17:51
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 4 phút trước
Bầu trời quang đãng 14°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 13°.

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:46
Thấp/Cao

13°/23°

Độ ẩm

58%

Áp suất

1018 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.97 km/giờ

Điểm ngưng

6 °C

Chỉ số UV

0