Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 03:57 | 08/12/2023
Ngày/Đêm
24.1/ 22.7°
Sáng/Tối
19.5/ 22°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 17:16
Mây thưa
Ngày/Đêm
26.4/ 24.5°
Sáng/Tối
22.1/ 24.8°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.3/ 23.5°
Sáng/Tối
24.1/ 24.1°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.4/ 23.7°
Sáng/Tối
23/ 24.8°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:21 17:17
Mây rải rác
Ngày/Đêm
26.9/ 24°
Sáng/Tối
23.2/ 25°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:21 17:17
Mây rải rác
Ngày/Đêm
25.1/ 23.4°
Sáng/Tối
23.9/ 24.7°
Áp suất

1015 mb

Gió

3.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:22 17:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.1/ 23.3°
Sáng/Tối
23.5/ 24.9°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:23 17:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.1/ 24.6°
Sáng/Tối
23.7/ 25.4°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:23 17:18
Mây rải rác
Ngày/Đêm
27.2/ 24.9°
Sáng/Tối
23.5/ 25.9°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:24 17:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21.7/ 18.1°
Sáng/Tối
23.3/ 19.8°
Áp suất

1018 mb

Gió

6.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:24 17:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 18.3°
Sáng/Tối
17.6/ 18.4°
Áp suất

1019 mb

Gió

5.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:25 17:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21.8/ 21°
Sáng/Tối
18.4/ 20.9°
Áp suất

1017 mb

Gió

5.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:25 17:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
16.3/ 13.8°
Sáng/Tối
18.7/ 15.3°
Áp suất

1025 mb

Gió

7.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:26 17:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
16.1/ 13.8°
Sáng/Tối
12.5/ 14.8°
Áp suất

1028 mb

Gió

6.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:26 17:20
Mây rải rác
Ngày/Đêm
15.5/ 14.9°
Sáng/Tối
12.6/ 15°
Áp suất

1027 mb

Gió

5.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:27 17:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
16.6/ 14.6°
Sáng/Tối
13.3/ 15.2°
Áp suất

1028 mb

Gió

5.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:27 17:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18.9/ 16.2°
Sáng/Tối
13.3/ 16.1°
Áp suất

1025 mb

Gió

4.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:28 17:22
Mây rải rác
Ngày/Đêm
18.2/ 18.8°
Sáng/Tối
16.6/ 18.2°
Áp suất

1022 mb

Gió

4.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:28 17:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19.8/ 20°
Sáng/Tối
18.4/ 19.2°
Áp suất

1020 mb

Gió

4.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:29 17:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19.6/ 18.4°
Sáng/Tối
18.4/ 18.9°
Áp suất

1019 mb

Gió

5.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:29 17:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18.6/ 17.1°
Sáng/Tối
18.1/ 18.2°
Áp suất

1019 mb

Gió

5.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:29 17:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18.3/ 17.2°
Sáng/Tối
17.3/ 18.9°
Áp suất

1020 mb

Gió

4.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:30 17:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 17.9°
Sáng/Tối
17.4/ 18.2°
Áp suất

1021 mb

Gió

4.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:30 17:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18.7/ 17.9°
Sáng/Tối
17.4/ 18.5°
Áp suất

1021 mb

Gió

4.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:26
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18.7/ 18.3°
Sáng/Tối
17.3/ 19°
Áp suất

1020 mb

Gió

4.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:26
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19.1/ 19°
Sáng/Tối
18.3/ 20°
Áp suất

1019 mb

Gió

3.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20.4/ 19.9°
Sáng/Tối
18.3/ 19.2°
Áp suất

1017 mb

Gió

3.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:28
Mây cụm
Ngày/Đêm
21.9/ 19.7°
Sáng/Tối
19/ 20.3°
Áp suất

1016 mb

Gió

3.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:28
Mây cụm
Ngày/Đêm
21.6/ 19.5°
Sáng/Tối
19/ 19.3°
Áp suất

1016 mb

Gió

3.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21.1/ 20°
Sáng/Tối
19.3/ 20.1°
Áp suất

1016 mb

Gió

3.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:29
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Bầu trời quang đãng 19.7°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 19.1°.

Mặt trời mọc/lặn
06:19 17:16
Thấp/Cao

19.6°/29.5°

Độ ẩm

70%

Áp suất

1015 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.27 km/giờ

Điểm ngưng

14.3 °C

Chỉ số UV

0