Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 14:17 | 26/09/2022
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
23/ 30°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:49
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
24/ 30°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
24/ 24°
Áp suất

1006 mb

Gió

8.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:47
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1006 mb

Gió

6.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:46
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
24/ 24°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:45
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
26/ 26°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:44
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1004 mb

Gió

15.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:43
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
26/ 26°
Sáng/Tối
26/ 28°
Áp suất

1003 mb

Gió

16.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:43
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
24/ 24°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1012 mb

Gió

6.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:42
Mưa rất nặng
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
23/ 30°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
25/ 30°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 26°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
25/ 25°
Áp suất

1013 mb

Gió

5.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:37
Mưa vừa
Thành Phố Ninh Bình
Đã cập nhật 16 phút trước
Mây rải rác 32°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 36°.

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:49
Thấp/Cao

24°/33°

Độ ẩm

56%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.3 km/giờ

Điểm ngưng

22 °C

Chỉ số UV

6.88