Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 05:08 | 17/10/2021
Ngày/Đêm
20/ 20°
Sáng/Tối
18/ 21°
Áp suất

1020 mb

Gió

9.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:31
Nhiều mây
Ngày/Đêm
19/ 19°
Sáng/Tối
18/ 19°
Áp suất

1019 mb

Gió

6.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:31
Mưa vừa
Ngày/Đêm
21/ 22°
Sáng/Tối
19/ 24°
Áp suất

1019 mb

Gió

3.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1015 mb

Gió

4.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:29
Mây rải rác
Ngày/Đêm
29/ 18°
Sáng/Tối
24/ 22°
Áp suất

1013 mb

Gió

6.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:28
Mưa vừa
Ngày/Đêm
16/ 17°
Sáng/Tối
17/ 17°
Áp suất

1019 mb

Gió

7.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18/ 16°
Sáng/Tối
17/ 16°
Áp suất

1021 mb

Gió

7.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 19°
Sáng/Tối
17/ 24°
Áp suất

1020 mb

Gió

5.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:26
Nhiều mây
Ngày/Đêm
23/ 20°
Sáng/Tối
17/ 25°
Áp suất

1019 mb

Gió

6.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:26
Mây thưa
Ngày/Đêm
25/ 21°
Sáng/Tối
19/ 27°
Áp suất

1019 mb

Gió

3.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:25
Nhiều mây
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
21/ 26°
Áp suất

1018 mb

Gió

3.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:24
Mây rải rác
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:24
Nhiều mây
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1017 mb

Gió

2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:23
Ít mây
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1020 mb

Gió

5.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:23
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
25/ 22°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1023 mb

Gió

6.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:22
Mây thưa
Thành Phố Ninh Bình
Đã cập nhật 60 phút trước
Nhiều mây 18°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 18°.

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:31
Thấp/Cao

18°/21°

Độ ẩm

79%

Áp suất

1018 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

8.83 km/giờ

Điểm ngưng

14 °C

Chỉ số UV

0