Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 18:44 | 25/06/2022
Ngày/Đêm
32/ 28°
Sáng/Tối
26/ 30°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35/ 30°
Sáng/Tối
27/ 34°
Áp suất

1005 mb

Gió

6.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:39
Mây rải rác
Ngày/Đêm
35/ 30°
Sáng/Tối
28/ 36°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:39
Mây cụm
Ngày/Đêm
37/ 30°
Sáng/Tối
28/ 38°
Áp suất

1002 mb

Gió

4.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35/ 24°
Sáng/Tối
28/ 38°
Áp suất

1000 mb

Gió

5.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:39
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
26/ 27°
Sáng/Tối
25/ 31°
Áp suất

1001 mb

Gió

3.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:39
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
30/ 27°
Sáng/Tối
26/ 30°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 27°
Sáng/Tối
26/ 31°
Áp suất

1002 mb

Gió

4.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35/ 29°
Sáng/Tối
28/ 30°
Áp suất

997 mb

Gió

3.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36/ 31°
Sáng/Tối
29/ 31°
Áp suất

996 mb

Gió

3.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36/ 29°
Sáng/Tối
30/ 31°
Áp suất

997 mb

Gió

3.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 29°
Sáng/Tối
28/ 30°
Áp suất

998 mb

Gió

4.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
36/ 29°
Sáng/Tối
29/ 30°
Áp suất

996 mb

Gió

3.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 27°
Sáng/Tối
28/ 29°
Áp suất

997 mb

Gió

3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 27°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

998 mb

Gió

2.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:39
Mưa vừa
Thành Phố Ninh Bình
Đã cập nhật 4 phút trước
Ít mây 29°

C

F

Ít mây

Cảm giác như 33°.

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:39
Thấp/Cao

27°/38°

Độ ẩm

76%

Áp suất

1003 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.23 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

0