Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 19:08 | 26/01/2022
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 21°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 21°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1013 mb

Gió

5.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 15°
Sáng/Tối
20/ 18°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
14/ 14°
Sáng/Tối
13/ 14°
Áp suất

1014 mb

Gió

5.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
13/ 12°
Sáng/Tối
13/ 12°
Áp suất

1015 mb

Gió

5.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
14/ 13°
Sáng/Tối
12/ 14°
Áp suất

1015 mb

Gió

3.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:47
Nhiều mây
Ngày/Đêm
12/ 11°
Sáng/Tối
12/ 11°
Áp suất

1017 mb

Gió

5.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
11/ 11°
Sáng/Tối
10/ 11°
Áp suất

1019 mb

Gió

5.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:48
Nhiều mây
Ngày/Đêm
12/ 13°
Sáng/Tối
10/ 13°
Áp suất

1021 mb

Gió

5.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:48
Nhiều mây
Ngày/Đêm
14/ 14°
Sáng/Tối
11/ 14°
Áp suất

1022 mb

Gió

4.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:30 17:49
Nhiều mây
Ngày/Đêm
13/ 13°
Sáng/Tối
13/ 13°
Áp suất

1018 mb

Gió

2.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:30 17:50
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
17/ 16°
Sáng/Tối
14/ 16°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:29 17:50
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
17/ 16°
Sáng/Tối
15/ 17°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:29 17:51
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18/ 17°
Sáng/Tối
16/ 18°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:29 17:51
Mưa nhẹ
Thành Phố Ninh Bình
Đã cập nhật vài giây trước
Mây cụm 21°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 22°.

Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:43
Thấp/Cao

21°/26°

Độ ẩm

90%

Áp suất

1013 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.65 km/giờ

Điểm ngưng

20 °C

Chỉ số UV

0