Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 23:29 | 12/06/2024
Ngày/Đêm
35/ 29.4°
Sáng/Tối
27.5/ 32.9°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:36
Nhiều mây
Ngày/Đêm
35.6/ 29.7°
Sáng/Tối
28.3/ 35.5°
Áp suất

1002 mb

Gió

5.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:36
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30.3/ 28.2°
Sáng/Tối
28.4/ 32.3°
Áp suất

1000 mb

Gió

3.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.4/ 28.8°
Sáng/Tối
27.7/ 32.7°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.7/ 30°
Sáng/Tối
27.7/ 32.3°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.2/ 29.7°
Sáng/Tối
28.6/ 33°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.4/ 29°
Sáng/Tối
28.4/ 32.3°
Áp suất

1003 mb

Gió

5.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.8/ 28.3°
Sáng/Tối
28/ 32.9°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.2/ 29.3°
Sáng/Tối
27.4/ 34.9°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.9/ 30.4°
Sáng/Tối
28/ 35.7°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.3/ 31.6°
Sáng/Tối
28.7/ 36.9°
Áp suất

1000 mb

Gió

4.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:38
Nhiều mây
Ngày/Đêm
35.4/ 31.4°
Sáng/Tối
29.2/ 34.9°
Áp suất

1000 mb

Gió

4.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.6/ 29.9°
Sáng/Tối
29.8/ 32.5°
Áp suất

1002 mb

Gió

4.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.6/ 28°
Sáng/Tối
28.8/ 31°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.6/ 29.2°
Sáng/Tối
28.5/ 35.9°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:39
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 29 phút trước
Nhiều mây 29.9°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 36.6°.

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:36
Thấp/Cao

28.6°/38.1°

Độ ẩm

81%

Áp suất

1002 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.13 km/giờ

Điểm ngưng

26.7 °C

Chỉ số UV

0