Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 11:57 | 25/02/2024
Thấp/Cao
19.2/ 20°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1018 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
19.5/ 19.4°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1017 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
19.5/ 19.7°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1019 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
22.7/ 22.6°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1020 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
25.9/ 25.5°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1016 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
25.6/ 25.2°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1014 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
21.3/ 21.8°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1016 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
20.5/ 20.9°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1018 mb

Nhiều mây
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 20.1°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 20.4°.

Mặt trời mọc/lặn
06:23 18:04
Thấp/Cao

19.2°/25°

Độ ẩm

85%

Áp suất

1019 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.9 km/giờ

Điểm ngưng

17.9 °C

Chỉ số UV

2.12