Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 12:04 | 23/07/2024
Thấp/Cao
24.7/ 24.7°
Tầm nhìn
3.48 km
Áp suất

998 mb

Mưa cường độ nặng
Thấp/Cao
24.4/ 24.6°
Tầm nhìn
4.73 km
Áp suất

996 mb

Mưa cường độ nặng
Thấp/Cao
24.7/ 24.9°
Tầm nhìn
3.44 km
Áp suất

997 mb

Mưa vừa
Thấp/Cao
25.4/ 25.3°
Tầm nhìn
5.54 km
Áp suất

998 mb

Mưa cường độ nặng
Thấp/Cao
25.3/ 25.8°
Tầm nhìn
6.16 km
Áp suất

997 mb

Mưa vừa
Thấp/Cao
24.4/ 24.5°
Tầm nhìn
5.46 km
Áp suất

996 mb

Mưa cường độ nặng
Thấp/Cao
24.4/ 24.5°
Tầm nhìn
3.91 km
Áp suất

997 mb

Mưa cường độ nặng
Thấp/Cao
24.8/ 24.7°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

998 mb

Mưa vừa
Đã cập nhật 7 phút trước
Mưa vừa 26.9°

C

F

Mưa vừa

Cảm giác như 27.3°.

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:39
Thấp/Cao

24.4°/26.7°

Độ ẩm

98%

Áp suất

1001 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.29 km/giờ

Điểm ngưng

25.6 °C

Chỉ số UV

1.44