Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 12:41 | 23/07/2024
Ngày/Đêm
26.1/ 24.9°
Sáng/Tối
25.7/ 25.3°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:39
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
25.7/ 24.2°
Sáng/Tối
24/ 24.1°
Áp suất

997 mb

Gió

1.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:39
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
26.7/ 24.2°
Sáng/Tối
24.8/ 25.7°
Áp suất

997 mb

Gió

1.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:38
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
34.6/ 26.7°
Sáng/Tối
24.5/ 28.2°
Áp suất

996 mb

Gió

2.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.4/ 26°
Sáng/Tối
27.4/ 28°
Áp suất

1000 mb

Gió

3.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:38
Mây cụm
Ngày/Đêm
33.5/ 26.4°
Sáng/Tối
27.7/ 28.6°
Áp suất

1000 mb

Gió

2.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.7/ 25.4°
Sáng/Tối
26.3/ 25.3°
Áp suất

999 mb

Gió

1.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25.3/ 25°
Sáng/Tối
25.7/ 24.1°
Áp suất

999 mb

Gió

1.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.5/ 25°
Sáng/Tối
24.7/ 25.9°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.1/ 24.9°
Sáng/Tối
24.6/ 24.5°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.3/ 25.9°
Sáng/Tối
25.4/ 26.3°
Áp suất

999 mb

Gió

2.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:35
Nhiều mây
Ngày/Đêm
34.6/ 26.8°
Sáng/Tối
25/ 28.7°
Áp suất

999 mb

Gió

1.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.7/ 26.3°
Sáng/Tối
26.8/ 27.8°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:34
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33.7/ 25.1°
Sáng/Tối
26.7/ 26.3°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:34
Mưa vừa
Ngày/Đêm
34/ 25.8°
Sáng/Tối
26.9/ 27.1°
Áp suất

999 mb

Gió

1.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:33
Mưa vừa
Đã cập nhật 13 phút trước
Mưa vừa 26.8°

C

F

Mưa vừa

Cảm giác như 27.6°.

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:39
Thấp/Cao

24.8°/26.1°

Độ ẩm

98%

Áp suất

1001 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.29 km/giờ

Điểm ngưng

25.4 °C

Chỉ số UV

1.44