Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 12:26 | 23/05/2022
Ngày/Đêm
33/ 25°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1001 mb

Gió

0.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:30
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:31
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
24/ 30°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:31
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32/ 25°
Sáng/Tối
24/ 30°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:32
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32/ 25°
Sáng/Tối
23/ 30°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:32
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32/ 25°
Sáng/Tối
24/ 30°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:32
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33/ 25°
Sáng/Tối
24/ 34°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:33
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:33
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1005 mb

Gió

0.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:33
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
25/ 25°
Sáng/Tối
24/ 32°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 27°
Sáng/Tối
26/ 34°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:34
Nhiều mây
Ngày/Đêm
33/ 27°
Sáng/Tối
27/ 34°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:35
Nhiều mây
Ngày/Đêm
32/ 27°
Sáng/Tối
26/ 33°
Áp suất

1002 mb

Gió

4.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:35
Nhiều mây
Ngày/Đêm
33/ 27°
Sáng/Tối
26/ 33°
Áp suất

999 mb

Gió

4.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:35
Nhiều mây
Ngày/Đêm
33/ 25°
Sáng/Tối
26/ 33°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:36
Mưa nhẹ
Thị xã Cửa Lò
Đã cập nhật 3 phút trước
Ít mây 33°

C

F

Ít mây

Cảm giác như 39°.

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:30
Thấp/Cao

24°/33°

Độ ẩm

62%

Áp suất

1001 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.37 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

11.17