Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 15:52 | 29/02/2024
Ngày/Đêm
25.2/ 19.3°
Sáng/Tối
19.2/ 23.5°
Áp suất

1015 mb

Gió

3.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 18:05
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
17.5/ 17°
Sáng/Tối
18/ 16.4°
Áp suất

1020 mb

Gió

1.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 18:06
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
16.5/ 16.6°
Sáng/Tối
15.8/ 17.6°
Áp suất

1020 mb

Gió

1.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 18:06
Nhiều mây
Ngày/Đêm
27.9/ 19.4°
Sáng/Tối
16.8/ 21.8°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:18 18:06
Mây cụm
Ngày/Đêm
39.5/ 26.2°
Sáng/Tối
20.4/ 29.1°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:17 18:07
Nhiều mây
Ngày/Đêm
41.7/ 27.4°
Sáng/Tối
23.1/ 30.7°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:16 18:07
Mây thưa
Ngày/Đêm
34.7/ 23.5°
Sáng/Tối
25/ 24.1°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:16 18:07
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22.8/ 19°
Sáng/Tối
22.5/ 19.2°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:15 18:07
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.8/ 21.5°
Sáng/Tối
19.2/ 22.3°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:14 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.5/ 24.1°
Sáng/Tối
21.9/ 24.2°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:13 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36.4/ 25.8°
Sáng/Tối
23.8/ 25.9°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:12 18:08
Mây thưa
Ngày/Đêm
22.2/ 19.9°
Sáng/Tối
24.8/ 19°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:12 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20.7/ 19.5°
Sáng/Tối
18.8/ 20.1°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:11 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 21.4°
Sáng/Tối
19.3/ 24.1°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:10 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
38/ 25.4°
Sáng/Tối
23.7/ 28.7°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:09 18:09
Mây rải rác
Đã cập nhật 28 phút trước
Mây cụm 26°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 26.3°.

Mặt trời mọc/lặn
06:20 18:05
Thấp/Cao

15.6°/25.6°

Độ ẩm

65%

Áp suất

1013 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.46 km/giờ

Điểm ngưng

18.1 °C

Chỉ số UV

2.45