Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 08:17 | 20/01/2022
Ngày/Đêm
21/ 19°
Sáng/Tối
18/ 20°
Áp suất

1016 mb

Gió

3.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 20°
Sáng/Tối
19/ 21°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 20°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 20°
Sáng/Tối
20/ 22°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 22°
Sáng/Tối
20/ 23°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 21°
Sáng/Tối
21/ 23°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 21°
Sáng/Tối
21/ 23°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 21°
Sáng/Tối
20/ 23°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 21°
Sáng/Tối
20/ 23°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 21°
Sáng/Tối
20/ 23°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 17°
Sáng/Tối
20/ 19°
Áp suất

1013 mb

Gió

6.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:49
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
17/ 15°
Sáng/Tối
16/ 16°
Áp suất

1015 mb

Gió

5.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:49
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
16/ 16°
Sáng/Tối
15/ 16°
Áp suất

1015 mb

Gió

5.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:50
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 19°
Sáng/Tối
17/ 20°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:30 17:51
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 18°
Sáng/Tối
18/ 19°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:30 17:51
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 18°
Sáng/Tối
18/ 19°
Áp suất

1016 mb

Gió

4.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:30 17:52
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18/ 17°
Sáng/Tối
17/ 17°
Áp suất

1018 mb

Gió

4.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:29 17:52
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
17/ 20°
Áp suất

1016 mb

Gió

3.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:29 17:53
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 17°
Sáng/Tối
18/ 18°
Áp suất

1016 mb

Gió

5.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:29 17:53
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 17°
Sáng/Tối
17/ 18°
Áp suất

1016 mb

Gió

4.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:28 17:54
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 16°
Sáng/Tối
17/ 17°
Áp suất

1018 mb

Gió

5.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:28 17:54
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
17/ 16°
Sáng/Tối
16/ 16°
Áp suất

1019 mb

Gió

4.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:27 17:55
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 18°
Sáng/Tối
16/ 18°
Áp suất

1016 mb

Gió

3.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:27 17:55
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 20°
Sáng/Tối
18/ 21°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:27 17:56
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 20°
Sáng/Tối
21/ 23°
Áp suất

1012 mb

Gió

3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:26 17:56
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 23°
Sáng/Tối
21/ 25°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:26 17:57
Mây rải rác
Ngày/Đêm
27/ 18°
Sáng/Tối
22/ 22°
Áp suất

1013 mb

Gió

6.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:25 17:57
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18/ 17°
Sáng/Tối
17/ 17°
Áp suất

1017 mb

Gió

5.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:25 17:58
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 19°
Sáng/Tối
17/ 20°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:24 17:58
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 20°
Sáng/Tối
19/ 22°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:23 17:58
Mưa nhẹ
Thị xã Cửa Lò
Đã cập nhật 6 phút trước
Ít mây 16°

C

F

Ít mây

Cảm giác như 16°.

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:43
Thấp/Cao

16°/21°

Độ ẩm

80%

Áp suất

1018 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.36 km/giờ

Điểm ngưng

13 °C

Chỉ số UV

0.77