Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 11:50 | 29/05/2024
Ngày/Đêm
32.5/ 27.7°
Sáng/Tối
26.7/ 28.8°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 27.6°
Sáng/Tối
27.1/ 28.7°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.4/ 26.2°
Sáng/Tối
27.9/ 27.3°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:34
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.9/ 26.2°
Sáng/Tối
26.9/ 27.5°
Áp suất

1008 mb

Gió

2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:34
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
27.8/ 26.5°
Sáng/Tối
26/ 27.6°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:34
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.7/ 26.9°
Sáng/Tối
26.2/ 27.2°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.1/ 26.8°
Sáng/Tối
26.3/ 28.2°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.4/ 26°
Sáng/Tối
26.8/ 28°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.2/ 26.5°
Sáng/Tối
26.6/ 26.2°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.9/ 26.8°
Sáng/Tối
25.9/ 26.3°
Áp suất

1004 mb

Gió

0.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:36
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
27.7/ 26°
Sáng/Tối
26.4/ 26.1°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.8/ 25.4°
Sáng/Tối
26/ 26.3°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.9/ 25.8°
Sáng/Tối
25.1/ 26°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.2/ 25.9°
Sáng/Tối
26.7/ 26°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 26.8°
Sáng/Tối
25.6/ 27.5°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 26.6°
Sáng/Tối
25.7/ 27.3°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 26.4°
Sáng/Tối
26.2/ 28.8°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.3/ 27.6°
Sáng/Tối
26.7/ 28.5°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.9/ 27.5°
Sáng/Tối
26.1/ 28.4°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 27.8°
Sáng/Tối
27.8/ 29.1°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.3/ 27.6°
Sáng/Tối
27/ 29°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.9/ 28°
Sáng/Tối
27.9/ 29.1°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.8/ 26.1°
Sáng/Tối
27.3/ 28.9°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.8/ 27.5°
Sáng/Tối
26.4/ 28.5°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:40
Mây cụm
Ngày/Đêm
30.8/ 26.3°
Sáng/Tối
26.1/ 29°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.1/ 26.3°
Sáng/Tối
26.1/ 28.9°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.8/ 26.4°
Sáng/Tối
26.7/ 28.1°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.8/ 26.7°
Sáng/Tối
26.1/ 27.1°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.8/ 26.7°
Sáng/Tối
26.3/ 28.1°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.2/ 28.8°
Sáng/Tối
26.7/ 28.4°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:41
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 3 phút trước
Mây cụm 38.7°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 44.6°.

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:33
Thấp/Cao

25.1°/40.4°

Độ ẩm

41%

Áp suất

1001 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.78 km/giờ

Điểm ngưng

23.7 °C

Chỉ số UV

11.5