Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 08:40 | 26/10/2021
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
20/ 24°
Áp suất

1017 mb

Gió

3.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 22°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

1017 mb

Gió

3.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 21°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1017 mb

Gió

5.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:26
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
22/ 22°
Sáng/Tối
22/ 22°
Áp suất

1018 mb

Gió

4.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:26
Mưa vừa
Ngày/Đêm
22/ 22°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

1018 mb

Gió

3.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:25
Mưa vừa
Ngày/Đêm
21/ 21°
Sáng/Tối
22/ 21°
Áp suất

1019 mb

Gió

3.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:25
Mưa vừa
Ngày/Đêm
21/ 21°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1017 mb

Gió

4.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:24
Mưa vừa
Thị xã Cửa Lò
Đã cập nhật 14 phút trước
Nhiều mây 22°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 22°.

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:27
Thấp/Cao

21°/25°

Độ ẩm

81%

Áp suất

1017 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.27 km/giờ

Điểm ngưng

18 °C

Chỉ số UV

1.12