Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 06:36 | 29/09/2023
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1014 mb

Gió

0.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:51
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 25°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:50
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:49
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
24/ 31°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
24/ 31°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:48
Mây cụm
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
24/ 31°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:47
Mây cụm
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
25/ 31°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:46
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Mưa nhẹ 24°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 25°.

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:51
Thấp/Cao

24°/31°

Độ ẩm

99%

Áp suất

1013 mb

Tầm nhìn

7.17 km

Gió

0.48 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

0.22