Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 22:19 | 23/05/2024
Ngày/Đêm
27.3/ 25.1°
Sáng/Tối
25.4/ 26.6°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:31
Mưa nhẹ

01:00

25.5°C / 26.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
0.86 km/giờ

04:00

25.7°C / 26.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
0.9 km/giờ

07:00

25.3°C / 26.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
0.69 km/giờ

10:00

26.8°C / 27.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
0.56 km/giờ

13:00

28.5°C / 33°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
85%
0.75 km/giờ

16:00

26.2°C / 26.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
0.52 km/giờ

19:00

25.2°C / 26.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
0.27 km/giờ

22:00

25.2°C / 26.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
0.62 km/giờ
Ngày/Đêm
29.2/ 25.6°
Sáng/Tối
24.7/ 27.8°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:31
Mưa nhẹ

01:00

25.9°C / 26.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
0.99 km/giờ

04:00

24.8°C / 25.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.98 km/giờ

07:00

25.6°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
0.93 km/giờ

10:00

26.2°C / 26.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
89%
0.95 km/giờ

13:00

32.2°C / 39.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
63%
1.04 km/giờ

16:00

28.9°C / 33°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
83%
0.9 km/giờ

19:00

26.7°C / 26.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
0.5 km/giờ

22:00

26.2°C / 27.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
0.81 km/giờ
Ngày/Đêm
28.3/ 26.3°
Sáng/Tối
25.7/ 30.7°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:32
Mưa nhẹ

01:00

25.2°C / 26.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
96%
1.2 km/giờ

04:00

25.6°C / 26.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
95%
1.11 km/giờ

07:00

26.7°C / 27.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
91%
1.02 km/giờ

10:00

27.7°C / 30.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
87%
1.05 km/giờ

13:00

32.7°C / 38.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
62%
0.45 km/giờ

16:00

30°C / 37.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
74%
1.48 km/giờ

19:00

27.7°C / 31.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
84%
1.44 km/giờ

22:00

26.3°C / 26.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
88%
1.54 km/giờ
Đã cập nhật 10 phút trước
Mưa nhẹ 25.1°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 26.9°.

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:31
Thấp/Cao

24.5°/33.8°

Độ ẩm

96%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.23 km/giờ

Điểm ngưng

24.9 °C

Chỉ số UV

0