Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 09:25 | 27/05/2022
Ngày/Đêm
33/ 26°
Sáng/Tối
26/ 32°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 27°
Sáng/Tối
26/ 33°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:32
Ít mây
Ngày/Đêm
33/ 27°
Sáng/Tối
26/ 34°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 24°
Sáng/Tối
25/ 33°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:33
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:33
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
32/ 25°
Sáng/Tối
24/ 32°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 26°
Sáng/Tối
24/ 33°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 26°
Sáng/Tối
25/ 34°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:35
Nhiều mây
Ngày/Đêm
32/ 26°
Sáng/Tối
26/ 33°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 26°
Sáng/Tối
25/ 33°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:35
Mưa nhẹ
Thị xã Cửa Lò
Đã cập nhật 10 phút trước
Ít mây 32°

C

F

Ít mây

Cảm giác như 37°.

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:32
Thấp/Cao

25°/37°

Độ ẩm

59%

Áp suất

1002 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.32 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

5.5