Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 06:22 | 28/09/2022
Ngày/Đêm
23/ 23°
Sáng/Tối
23/ 23°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:52
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
24/ 24°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:51
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:50
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:49
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:48
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
24/ 24°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:47
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:46
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:45
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:44
Mưa nhẹ
Thị xã Cửa Lò
Đã cập nhật vài giây trước
Mưa nhẹ 23°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 23°.

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:52
Thấp/Cao

23°/24°

Độ ẩm

99%

Áp suất

1003 mb

Tầm nhìn

1.73 km

Gió

1.31 km/giờ

Điểm ngưng

22 °C

Chỉ số UV

0