Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 00:19 | 31/01/2023
Ngày/Đêm
23/ 13°
Sáng/Tối
9/ 17°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:35 17:52
Mây rải rác
Ngày/Đêm
25/ 18°
Sáng/Tối
12/ 20°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:52
Mây rải rác
Ngày/Đêm
24/ 20°
Sáng/Tối
18/ 20°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:53
Nhiều mây
Ngày/Đêm
24/ 21°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:54
Nhiều mây
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
20/ 20°
Áp suất

1013 mb

Gió

0.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:54
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
20/ 20°
Áp suất

1011 mb

Gió

0.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:55
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 22°
Sáng/Tối
20/ 22°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:55
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 20°
Sáng/Tối
21/ 21°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:56
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
19/ 19°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:56
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 21°
Sáng/Tối
19/ 22°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:57
Nhiều mây
Đã cập nhật 12 phút trước
Bầu trời quang đãng 10°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 10°.

Mặt trời mọc/lặn
06:35 17:52
Thấp/Cao

9°/27°

Độ ẩm

76%

Áp suất

1020 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.99 km/giờ

Điểm ngưng

6 °C

Chỉ số UV

0