Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 06:53 | 29/09/2023
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1014 mb

Gió

0.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:51
Mưa vừa

07:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.48 km/giờ

10:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.22 km/giờ

13:00

26°C / 27°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
0.56 km/giờ

16:00

28°C / 33°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
85%
0.87 km/giờ

19:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
0.29 km/giờ

22:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.22 km/giờ
Ngày/Đêm
25/ 25°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:50
Mưa nhẹ

01:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.81 km/giờ

04:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
1.06 km/giờ

07:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
0.64 km/giờ

10:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
0.91 km/giờ

13:00

30°C / 35°C
Nhiều mây Nhiều mây
69%
0.81 km/giờ

16:00

30°C / 35°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
70%
1.08 km/giờ

19:00

26°C / 27°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
0.58 km/giờ

22:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
0.3 km/giờ
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:49
Mưa vừa

01:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.6 km/giờ

04:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.58 km/giờ

07:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
0.43 km/giờ

10:00

29°C / 35°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
78%
0.81 km/giờ

13:00

32°C / 39°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
65%
1.63 km/giờ

16:00

29°C / 36°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
88%
2.04 km/giờ

19:00

25°C / 27°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
0.99 km/giờ

22:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.31 km/giờ
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
24/ 31°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:48
Mưa nhẹ

01:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.37 km/giờ

04:00

24°C / 25°C
Mây cụm Mây cụm
99%
0.31 km/giờ

07:00

25°C / 26°C
Mây cụm Mây cụm
97%
0.26 km/giờ

10:00

31°C / 36°C
Mây rải rác Mây rải rác
68%
0.83 km/giờ

13:00

32°C / 37°C
Mây rải rác Mây rải rác
58%
1.83 km/giờ

16:00

31°C / 37°C
Mây rải rác Mây rải rác
69%
2.43 km/giờ

19:00

26°C / 27°C
Mây thưa Mây thưa
94%
0.95 km/giờ

22:00

25°C / 26°C
Bầu trời quang đãng Bầu trời quang đãng
98%
0.18 km/giờ
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
24/ 31°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:48
Mây cụm

01:00

24°C / 25°C
Mây thưa Mây thưa
98%
0.19 km/giờ

04:00

24°C / 25°C
Mây cụm Mây cụm
97%
0.47 km/giờ

07:00

25°C / 26°C
Mây cụm Mây cụm
91%
0.36 km/giờ

10:00

30°C / 35°C
Mây cụm Mây cụm
65%
0.85 km/giờ

13:00

32°C / 37°C
Mây rải rác Mây rải rác
57%
1.87 km/giờ

16:00

31°C / 37°C
Mây cụm Mây cụm
66%
2.2 km/giờ

19:00

26°C / 27°C
Mây rải rác Mây rải rác
92%
0.94 km/giờ

22:00

25°C / 26°C
Bầu trời quang đãng Bầu trời quang đãng
97%
0.23 km/giờ
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
24/ 31°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:47
Mây cụm

01:00

24°C / 25°C
Mây thưa Mây thưa
98%
0.59 km/giờ

04:00

24°C / 25°C
Mây rải rác Mây rải rác
98%
0.61 km/giờ
Đã cập nhật 17 phút trước
Mưa nhẹ 24°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 25°.

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:51
Thấp/Cao

24°/31°

Độ ẩm

99%

Áp suất

1013 mb

Tầm nhìn

7.17 km

Gió

0.48 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

0.22