Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 21:43 | 12/06/2024
Ngày/Đêm
31.6/ 27.9°
Sáng/Tối
26.8/ 30°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:38
Nhiều mây

22:00

27.4°C / 30.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
83%
1.86 km/giờ
Ngày/Đêm
35.1/ 27.7°
Sáng/Tối
26.7/ 31.3°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:38
Nhiều mây

01:00

27.2°C / 31°C
Nhiều mây Nhiều mây
84%
1.74 km/giờ

04:00

26.4°C / 26.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
85%
1.67 km/giờ

07:00

28.5°C / 31.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
78%
1.63 km/giờ

10:00

34.2°C / 39.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
50%
2.75 km/giờ

13:00

36.9°C / 41.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
45%
3.76 km/giờ

16:00

35.1°C / 41.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
52%
3.22 km/giờ

19:00

29.1°C / 33.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
74%
2.08 km/giờ

22:00

27.5°C / 29.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
79%
1.96 km/giờ
Ngày/Đêm
36.9/ 27.9°
Sáng/Tối
26.8/ 31.1°
Áp suất

1001 mb

Gió

3.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:38
Mưa nhẹ

01:00

26.2°C / 26.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
81%
1.72 km/giờ

04:00

26.6°C / 26.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
84%
1.7 km/giờ

07:00

27.2°C / 30.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
80%
1.68 km/giờ

10:00

33.7°C / 37.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
55%
1.83 km/giờ

13:00

35.5°C / 40.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
48%
3.07 km/giờ

16:00

35.4°C / 40.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
50%
2.62 km/giờ

19:00

29.1°C / 33.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
74%
1.97 km/giờ

22:00

28.3°C / 31.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
77%
1.91 km/giờ
Ngày/Đêm
37.7/ 26.7°
Sáng/Tối
28.2/ 27.6°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:39
Mưa nhẹ

01:00

28°C / 30.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
79%
1.6 km/giờ

04:00

27.4°C / 31°C
Nhiều mây Nhiều mây
80%
1.45 km/giờ

07:00

27.9°C / 30.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
81%
1.41 km/giờ

10:00

30.4°C / 36°C
Nhiều mây Nhiều mây
68%
1.2 km/giờ

13:00

36.6°C / 42.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
44%
1.43 km/giờ

16:00

34.5°C / 40.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
57%
1.44 km/giờ

19:00

28.3°C / 33°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
83%
1.21 km/giờ

22:00

26.8°C / 26.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
1.21 km/giờ
Ngày/Đêm
34.2/ 27.4°
Sáng/Tối
28.6/ 28.5°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:39
Mưa nhẹ

01:00

26.3°C / 27.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
1.58 km/giờ

04:00

25.6°C / 26.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
91%
1.55 km/giờ

07:00

28.6°C / 31.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
81%
1.5 km/giờ

10:00

35.5°C / 39.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
49%
1.55 km/giờ

13:00

38.3°C / 42.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
39%
2.53 km/giờ

16:00

37.8°C / 42.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
44%
2.75 km/giờ

19:00

30.9°C / 35.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
68%
1.8 km/giờ

22:00

28.8°C / 31.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
80%
1.54 km/giờ
Ngày/Đêm
31.7/ 27.9°
Sáng/Tối
28.7/ 28.1°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:39
Nhiều mây

01:00

27.5°C / 27.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
85%
1.74 km/giờ

04:00

26.4°C / 27.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
86%
1.61 km/giờ

07:00

28.8°C / 32.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
77%
1.2 km/giờ

10:00

34.7°C / 38.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
50%
1.42 km/giờ

13:00

38.5°C / 42.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
38%
2.16 km/giờ

16:00

37.4°C / 41.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
41%
2.59 km/giờ

19:00

31°C / 34.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
67%
1.59 km/giờ
Đã cập nhật 26 phút trước
Nhiều mây 27.5°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 31.5°.

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:38
Thấp/Cao

25.1°/36.9°

Độ ẩm

81%

Áp suất

1005 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.94 km/giờ

Điểm ngưng

24.3 °C

Chỉ số UV

0