Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 02:05 | 25/09/2022
Ngày/Đêm
23/ 23°
Sáng/Tối
22/ 25°
Áp suất

1013 mb

Gió

0.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:54
Mưa vừa

04:00

23°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.64 km/giờ

07:00

22°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.71 km/giờ

10:00

24°C / 25°C
Mưa vừa Mưa vừa
97%
0.33 km/giờ

13:00

23°C / 24°C
Mưa vừa Mưa vừa
98%
0.81 km/giờ

16:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
0.01 km/giờ

19:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
0.59 km/giờ

22:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
0.43 km/giờ
Ngày/Đêm
29/ 23°
Sáng/Tối
21/ 28°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:53
Mưa nhẹ

01:00

22°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
1.06 km/giờ

04:00

22°C / 22°C
Nhiều mây Nhiều mây
98%
1.09 km/giờ

07:00

23°C / 24°C
Mây cụm Mây cụm
97%
0.9 km/giờ

10:00

27°C / 31°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
79%
0.65 km/giờ

13:00

29°C / 33°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
73%
1.26 km/giờ

16:00

28°C / 33°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
83%
1.22 km/giờ

19:00

24°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
0.55 km/giờ

22:00

23°C / 24°C
Mây thưa Mây thưa
97%
0.96 km/giờ
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
22/ 30°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:53
Mưa nhẹ

01:00

22°C / 23°C
Mây thưa Mây thưa
97%
1.32 km/giờ

04:00

22°C / 23°C
Mây cụm Mây cụm
97%
1.19 km/giờ

07:00

23°C / 24°C
Mây cụm Mây cụm
93%
1.02 km/giờ

10:00

30°C / 33°C
Nhiều mây Nhiều mây
62%
0.65 km/giờ

13:00

32°C / 36°C
Mây cụm Mây cụm
55%
1.13 km/giờ

16:00

30°C / 35°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
67%
1.26 km/giờ

19:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
0.39 km/giờ

22:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
0.99 km/giờ
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:52
Mưa cường độ nặng

01:00

23°C / 24°C
Nhiều mây Nhiều mây
97%
1.23 km/giờ

04:00

23°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
1.21 km/giờ

07:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
0.36 km/giờ

10:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
0.45 km/giờ

13:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
0.47 km/giờ

16:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
0.36 km/giờ

19:00

23°C / 24°C
Mưa vừa Mưa vừa
99%
1.32 km/giờ

22:00

23°C / 24°C
Mưa cường độ nặng Mưa cường độ nặng
98%
2.38 km/giờ
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
23/ 23°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:51
Mưa rất nặng

01:00

23°C / 24°C
Mưa cường độ nặng Mưa cường độ nặng
98%
2.63 km/giờ

04:00

23°C / 24°C
Mưa cường độ nặng Mưa cường độ nặng
99%
1.6 km/giờ

07:00

23°C / 24°C
Mưa cường độ nặng Mưa cường độ nặng
98%
2.03 km/giờ

10:00

24°C / 25°C
Mưa cường độ nặng Mưa cường độ nặng
99%
2.36 km/giờ

13:00

24°C / 25°C
Mưa cường độ nặng Mưa cường độ nặng
99%
2.5 km/giờ

16:00

23°C / 24°C
Mưa cường độ nặng Mưa cường độ nặng
99%
1.48 km/giờ

19:00

23°C / 24°C
Mưa cường độ nặng Mưa cường độ nặng
100%
2.07 km/giờ

22:00

23°C / 24°C
Mưa rất nặng Mưa rất nặng
99%
0.83 km/giờ
Ngày/Đêm
23/ 23°
Sáng/Tối
23/ 23°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:50
Mưa rất nặng

01:00

23°C / 24°C
Mưa rất nặng Mưa rất nặng
100%
0.44 km/giờ
Thị xã Cửa Lò
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 23°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 23°.

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:54
Thấp/Cao

21°/29°

Độ ẩm

98%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.82 km/giờ

Điểm ngưng

22 °C

Chỉ số UV

0