Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 06:04 | 28/02/2024
Thấp/Cao
15.3/ 15.6°
Tầm nhìn
3.05 km
Áp suất

1015 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
15.5/ 15.5°
Tầm nhìn
2.44 km
Áp suất

1015 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
16.7/ 16.2°
Tầm nhìn
2.7 km
Áp suất

1016 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
22.7/ 22.6°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1016 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
27.6/ 27.7°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1013 mb

Mây rải rác
Thấp/Cao
25.2/ 25.2°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Mây rải rác
Thấp/Cao
18.9/ 18.6°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1014 mb

Mây rải rác
Thấp/Cao
18.5/ 18.1°
Tầm nhìn
2.7 km
Áp suất

1017 mb

Nhiều mây
Đã cập nhật 12 phút trước
Mây cụm 15°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 14.6°.

Mặt trời mọc/lặn
06:28 18:07
Thấp/Cao

14.3°/29°

Độ ẩm

97%

Áp suất

1016 mb

Tầm nhìn

2.76 km

Gió

0.64 km/giờ

Điểm ngưng

13.7 °C

Chỉ số UV

0