Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 13:08 | 25/02/2024
Ngày/Đêm
25.8/ 16.2°
Sáng/Tối
15.9/ 18.7°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:30 18:06
Mây cụm
Ngày/Đêm
23.7/ 16.4°
Sáng/Tối
16.9/ 19.1°
Áp suất

1017 mb

Gió

1.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:29 18:06
Mây cụm
Ngày/Đêm
20.2/ 17.6°
Sáng/Tối
17.5/ 18.6°
Áp suất

1017 mb

Gió

1.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:28 18:07
Nhiều mây
Ngày/Đêm
25.8/ 18.2°
Sáng/Tối
17/ 18.3°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:28 18:07
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.2/ 19.9°
Sáng/Tối
18.2/ 20.9°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:27 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24.2/ 16.5°
Sáng/Tối
19.6/ 18.4°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:26 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
17.6/ 13.8°
Sáng/Tối
15/ 13.9°
Áp suất

1018 mb

Gió

1.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:25 18:09
Nhiều mây
Đã cập nhật 3 phút trước
Mây cụm 25°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 25.3°.

Mặt trời mọc/lặn
06:30 18:06
Thấp/Cao

16.5°/26.3°

Độ ẩm

51%

Áp suất

1015 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.74 km/giờ

Điểm ngưng

14.3 °C

Chỉ số UV

7.57