Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 13:25 | 23/07/2024
Ngày/Đêm
32.6/ 25.2°
Sáng/Tối
24.8/ 28.8°
Áp suất

1000 mb

Gió

1.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:50
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33.7/ 25.6°
Sáng/Tối
26/ 27.4°
Áp suất

998 mb

Gió

1.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:49
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33.6/ 25.5°
Sáng/Tối
24.7/ 29.2°
Áp suất

997 mb

Gió

1.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:49
Mưa vừa
Ngày/Đêm
35.8/ 26.7°
Sáng/Tối
24.5/ 27.1°
Áp suất

998 mb

Gió

2.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 27.9°
Sáng/Tối
28.9/ 27.2°
Áp suất

1001 mb

Gió

2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.6/ 25.9°
Sáng/Tối
26.9/ 25.9°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.6/ 25°
Sáng/Tối
25.6/ 25°
Áp suất

1001 mb

Gió

0.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:47
Mưa vừa
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 32.4°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 39.1°.

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:50
Thấp/Cao

24.8°/33.7°

Độ ẩm

72%

Áp suất

1000 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.42 km/giờ

Điểm ngưng

26.4 °C

Chỉ số UV

11.09