Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 07:47 | 29/09/2023
Ngày/Đêm
25/ 22°
Sáng/Tối
22/ 25°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:55
Mưa nhẹ

10:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
1.26 km/giờ

13:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
89%
1.5 km/giờ

16:00

26°C / 27°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
89%
1.18 km/giờ

19:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.56 km/giờ

22:00

22°C / 23°C
Mây cụm Mây cụm
97%
0.68 km/giờ
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
22/ 26°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:54
Mưa vừa

01:00

22°C / 23°C
Mây cụm Mây cụm
97%
0.63 km/giờ

04:00

22°C / 22°C
Mây cụm Mây cụm
97%
0.42 km/giờ

07:00

23°C / 24°C
Mây cụm Mây cụm
96%
0.23 km/giờ

10:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
88%
0.6 km/giờ

13:00

28°C / 33°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
78%
0.8 km/giờ

16:00

27°C / 32°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
89%
0.9 km/giờ

19:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
0.89 km/giờ

22:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.62 km/giờ
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:53
Mưa vừa

01:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.32 km/giờ

04:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.2 km/giờ

07:00

24°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.38 km/giờ

10:00

26°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
1.12 km/giờ

13:00

28°C / 33°C
Mưa vừa Mưa vừa
88%
0.77 km/giờ

16:00

28°C / 32°C
Mưa vừa Mưa vừa
90%
1 km/giờ

19:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
0.88 km/giờ

22:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
0.67 km/giờ
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:52
Mưa nhẹ

01:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.71 km/giờ

04:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.69 km/giờ

07:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.64 km/giờ

10:00

27°C / 30°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
84%
1.12 km/giờ

13:00

28°C / 31°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
84%
1.28 km/giờ

16:00

28°C / 32°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
84%
1.24 km/giờ

19:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
0.83 km/giờ

22:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
0.79 km/giờ
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:51
Mưa nhẹ

01:00

23°C / 24°C
Mây cụm Mây cụm
97%
0.69 km/giờ

04:00

23°C / 24°C
Nhiều mây Nhiều mây
97%
0.36 km/giờ

07:00

24°C / 25°C
Nhiều mây Nhiều mây
97%
0.41 km/giờ

10:00

27°C / 30°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
89%
1.29 km/giờ

13:00

28°C / 34°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
83%
1.35 km/giờ

16:00

28°C / 32°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
87%
1.23 km/giờ

19:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.83 km/giờ

22:00

24°C / 25°C
Mây rải rác Mây rải rác
99%
0.67 km/giờ
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:50
Mưa nhẹ

01:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.68 km/giờ

04:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.55 km/giờ

07:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.59 km/giờ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 23°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 24°.

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:55
Thấp/Cao

22°/28°

Độ ẩm

99%

Áp suất

1017 mb

Tầm nhìn

3.01 km

Gió

0.47 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

0.41