Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 19:24 | 16/05/2022
Ngày/Đêm
20/ 18°
Sáng/Tối
17/ 18°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 21°
Sáng/Tối
18/ 22°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:38
Nhiều mây
Ngày/Đêm
21/ 21°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1014 mb

Gió

1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 22°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1011 mb

Gió

0.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 22°
Sáng/Tối
23/ 23°
Áp suất

1009 mb

Gió

0.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 20°
Sáng/Tối
22/ 21°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:40
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 22°
Sáng/Tối
20/ 23°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 22°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
23/ 23°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

1009 mb

Gió

0.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1004 mb

Gió

0.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:43
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
24/ 24°
Áp suất

1003 mb

Gió

0.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:44
Mưa nhẹ
Huyện Bát Xát
Đã cập nhật 17 phút trước
Nhiều mây 18°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 19°.

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:38
Thấp/Cao

18°/26°

Độ ẩm

93%

Áp suất

1015 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.61 km/giờ

Điểm ngưng

17 °C

Chỉ số UV

0