Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 22:53 | 23/05/2024
Ngày/Đêm
30.9/ 23.6°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.4/ 23.5°
Sáng/Tối
22.6/ 26.6°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:42
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.3/ 24°
Sáng/Tối
23.3/ 27.7°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:42
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.9/ 24.5°
Sáng/Tối
24.3/ 25.4°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:43
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.2/ 26.9°
Sáng/Tối
26.2/ 26.4°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.7/ 25.3°
Sáng/Tối
25.5/ 25.3°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:43
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 25.8°
Sáng/Tối
24.9/ 26.2°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:44
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.8/ 25.5°
Sáng/Tối
25.2/ 26.5°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:44
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.7/ 25.1°
Sáng/Tối
25.2/ 26.5°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:45
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.8/ 26°
Sáng/Tối
26.1/ 26.3°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.1/ 25°
Sáng/Tối
26.5/ 26.2°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.4/ 25.6°
Sáng/Tối
25.8/ 26.1°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:46
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24.5/ 22.3°
Sáng/Tối
24.6/ 23.9°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:46
Mưa rất nặng
Ngày/Đêm
23.7/ 22.3°
Sáng/Tối
22.5/ 22.2°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:47
Mưa vừa
Ngày/Đêm
22.5/ 21.3°
Sáng/Tối
22/ 22.2°
Áp suất

1007 mb

Gió

0.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:47
Mưa vừa
Đã cập nhật vài giây trước
Bầu trời quang đãng 23.8°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 24.9°.

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:41
Thấp/Cao

22.8°/30°

Độ ẩm

90%

Áp suất

1012 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.12 km/giờ

Điểm ngưng

21.6 °C

Chỉ số UV

0