Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 21:53 | 25/09/2022
Ngày/Đêm
26/ 21°
Sáng/Tối
21/ 26°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:59
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 22°
Sáng/Tối
22/ 26°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:58
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 23°
Sáng/Tối
21/ 29°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:57
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 22°
Sáng/Tối
21/ 29°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:56
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
22/ 21°
Áp suất

1012 mb

Gió

0.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:55
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 22°
Sáng/Tối
21/ 25°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:54
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 21°
Sáng/Tối
21/ 27°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:53
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 22°
Sáng/Tối
21/ 30°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:52
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 23°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:51
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
23/ 22°
Sáng/Tối
23/ 23°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:50
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:49
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 22°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 22°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 22°
Sáng/Tối
22/ 26°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 22°
Sáng/Tối
22/ 26°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:45
Mưa nhẹ
Huyện Bát Xát
Đã cập nhật 13 phút trước
Mây thưa 21°

C

F

Mây thưa

Cảm giác như 22°.

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:59
Thấp/Cao

21°/30°

Độ ẩm

96%

Áp suất

1016 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.41 km/giờ

Điểm ngưng

21 °C

Chỉ số UV

0