Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 21:12 | 24/09/2023
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 18:00
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
22/ 28°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:59
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:58
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 22°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:57
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
22/ 29°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:56
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 23°
Sáng/Tối
22/ 30°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:55
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 23°
Sáng/Tối
23/ 30°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:54
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
22/ 24°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:53
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 23°
Sáng/Tối
23/ 23°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:52
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:51
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:50
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 21°
Sáng/Tối
23/ 21°
Áp suất

1019 mb

Gió

1.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:49
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 21°
Sáng/Tối
18/ 24°
Áp suất

1019 mb

Gió

1.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:48
Nhiều mây
Ngày/Đêm
26/ 21°
Sáng/Tối
19/ 27°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:47
Mây rải rác
Ngày/Đêm
28/ 22°
Sáng/Tối
20/ 28°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:46
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 26 phút trước
Mây cụm 24°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 24°.

Mặt trời mọc/lặn
05:54 18:00
Thấp/Cao

22°/30°

Độ ẩm

98%

Áp suất

1013 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.39 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

0