Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 10:43 | 24/04/2024
Ngày/Đêm
34.1/ 24.6°
Sáng/Tối
22.9/ 27.2°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
37.1/ 25.3°
Sáng/Tối
24.3/ 30.6°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
38.2/ 28.2°
Sáng/Tối
24.2/ 36.7°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:29
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
40.4/ 30.3°
Sáng/Tối
28.1/ 32.4°
Áp suất

1001 mb

Gió

3.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:29
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
40.3/ 28.9°
Sáng/Tối
28.5/ 32.9°
Áp suất

1001 mb

Gió

4.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
41.5/ 28.5°
Sáng/Tối
27.6/ 30.7°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:30
Mây thưa
Ngày/Đêm
40.3/ 29.5°
Sáng/Tối
28.1/ 30.3°
Áp suất

998 mb

Gió

5.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:31
Mây rải rác
Ngày/Đêm
39.6/ 25.6°
Sáng/Tối
28.7/ 30.6°
Áp suất

999 mb

Gió

2.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:31
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
38/ 25.6°
Sáng/Tối
25.3/ 28.2°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.6/ 25.4°
Sáng/Tối
26/ 25.4°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:32
Mưa vừa
Đã cập nhật vài giây trước
Mây rải rác 34.7°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 36.2°.

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:28
Thấp/Cao

23.4°/37.9°

Độ ẩm

40%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.42 km/giờ

Điểm ngưng

19.5 °C

Chỉ số UV

7.69