Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 05:49 | 30/05/2023
Ngày/Đêm
34/ 26°
Sáng/Tối
24/ 30°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
37/ 28°
Sáng/Tối
25/ 33°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
38/ 27°
Sáng/Tối
26/ 33°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
37/ 26°
Sáng/Tối
28/ 29°
Áp suất

1002 mb

Gió

2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35/ 26°
Sáng/Tối
26/ 28°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 24°
Sáng/Tối
26/ 26°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:46
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
25/ 25°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:47
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
25/ 25°
Áp suất

1006 mb

Gió

0.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:47
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
25/ 25°
Áp suất

1006 mb

Gió

0.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:47
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
24/ 24°
Áp suất

1007 mb

Gió

0.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:48
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 14 phút trước
Bầu trời quang đãng 24°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 25°.

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:44
Thấp/Cao

24°/38°

Độ ẩm

93%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.49 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

0.16