Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 07:43 | 28/09/2022
Ngày/Đêm
29/ 22°
Sáng/Tối
24/ 23°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:56
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 22°
Sáng/Tối
22/ 22°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:55
Mưa vừa
Ngày/Đêm
23/ 22°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:54
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
22/ 26°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:53
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
22/ 26°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:52
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 22°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:51
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 22°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:50
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 22°
Sáng/Tối
21/ 28°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:49
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 22°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1017 mb

Gió

1.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 22°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:47
Mưa nhẹ
Huyện Bát Xát
Đã cập nhật 1 phút trước
Nhiều mây 26°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 27°.

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:56
Thấp/Cao

21°/31°

Độ ẩm

75%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.38 km/giờ

Điểm ngưng

21 °C

Chỉ số UV

0