Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 14:56 | 09/12/2021
Ngày/Đêm
22/ 15°
Sáng/Tối
12/ 20°
Áp suất

1023 mb

Gió

1.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:21
Mây thưa
Ngày/Đêm
20/ 16°
Sáng/Tối
14/ 18°
Áp suất

1021 mb

Gió

1.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:21
Mây cụm
Ngày/Đêm
18/ 17°
Sáng/Tối
16/ 18°
Áp suất

1023 mb

Gió

1.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:21
Nhiều mây
Ngày/Đêm
19/ 17°
Sáng/Tối
17/ 20°
Áp suất

1024 mb

Gió

1.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:35 17:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
16/ 15°
Sáng/Tối
16/ 16°
Áp suất

1023 mb

Gió

1.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:36 17:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18/ 15°
Sáng/Tối
15/ 20°
Áp suất

1019 mb

Gió

1.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:36 17:22
Mây cụm
Ngày/Đêm
24/ 16°
Sáng/Tối
15/ 17°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:37 17:23
Mây thưa
Ngày/Đêm
24/ 17°
Sáng/Tối
16/ 18°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:37 17:23
Mây cụm
Ngày/Đêm
26/ 18°
Sáng/Tối
17/ 18°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:38 17:23
Mây thưa
Ngày/Đêm
23/ 18°
Sáng/Tối
17/ 19°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:38 17:24
Mưa nhẹ
Huyện Bát Xát
Đã cập nhật vài giây trước
Mây cụm 22°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 22°.

Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:21
Thấp/Cao

14°/22°

Độ ẩm

64%

Áp suất

1019 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.46 km/giờ

Điểm ngưng

15 °C

Chỉ số UV

2.27