Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 01:40 | 31/01/2023
Ngày/Đêm
24/ 15°
Sáng/Tối
11/ 17°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:44 17:51
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
25/ 15°
Sáng/Tối
13/ 18°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:44 17:52
Mây thưa
Ngày/Đêm
23/ 17°
Sáng/Tối
14/ 17°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:43 17:53
Mây cụm
Ngày/Đêm
23/ 18°
Sáng/Tối
17/ 18°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:43 17:53
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 19°
Sáng/Tối
18/ 18°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:43 17:54
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 18°
Sáng/Tối
18/ 18°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:42 17:55
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 18°
Sáng/Tối
18/ 19°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:42 17:55
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 18°
Sáng/Tối
18/ 18°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:41 17:56
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 17°
Sáng/Tối
17/ 17°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:41 17:57
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 17°
Sáng/Tối
17/ 17°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:40 17:57
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 27 phút trước
Bầu trời quang đãng 12°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 11°.

Mặt trời mọc/lặn
06:44 17:51
Thấp/Cao

11°/26°

Độ ẩm

72%

Áp suất

1018 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.03 km/giờ

Điểm ngưng

7 °C

Chỉ số UV

0