Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 10:47 | 27/05/2022
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:43
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 24°
Sáng/Tối
26/ 25°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
26/ 24°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:44
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
24/ 24°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:45
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
25/ 25°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:45
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
25/ 25°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:46
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
25/ 24°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:47
Mưa vừa
Huyện Bát Xát
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 29°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 35°.

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:43
Thấp/Cao

23°/32°

Độ ẩm

81%

Áp suất

1003 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.59 km/giờ

Điểm ngưng

25 °C

Chỉ số UV

11.7