Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 09:03 | 20/04/2024
Ngày/Đêm
34.8/ 26.7°
Sáng/Tối
25.2/ 30.3°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:26
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.5/ 26.9°
Sáng/Tối
24.2/ 30.5°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:27
Mây cụm
Ngày/Đêm
34.7/ 22.4°
Sáng/Tối
25.5/ 29.7°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:27
Mây rải rác
Ngày/Đêm
32.5/ 25.8°
Sáng/Tối
24.9/ 28.4°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.2/ 25.8°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.6/ 25.7°
Sáng/Tối
24.9/ 31.7°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.5/ 28.5°
Sáng/Tối
24.4/ 32.2°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:29
Mây cụm
Ngày/Đêm
35.5/ 26.1°
Sáng/Tối
25.8/ 31.2°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:29
Mây rải rác
Ngày/Đêm
36.4/ 24.7°
Sáng/Tối
25.6/ 32.6°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:30
Mây rải rác
Ngày/Đêm
35.9/ 27.9°
Sáng/Tối
26.6/ 31.7°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.9/ 23.7°
Sáng/Tối
24.5/ 30.1°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.1/ 22.2°
Sáng/Tối
22/ 27.4°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.4/ 26.1°
Sáng/Tối
22.4/ 30.6°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.7/ 27.6°
Sáng/Tối
25.4/ 29.2°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.3/ 27.6°
Sáng/Tối
23.8/ 31.9°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.9/ 26.9°
Sáng/Tối
26/ 30.1°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:33
Mây rải rác
Ngày/Đêm
35.5/ 25.9°
Sáng/Tối
24.7/ 30.5°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:33
Mây thưa
Ngày/Đêm
37.3/ 24.8°
Sáng/Tối
25.7/ 31.5°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:34
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
37.1/ 26.5°
Sáng/Tối
26.1/ 30.7°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36.2/ 25.5°
Sáng/Tối
26/ 30.2°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.8/ 26.8°
Sáng/Tối
25.4/ 30.4°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.6/ 26.9°
Sáng/Tối
25.3/ 30.7°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.4/ 24.3°
Sáng/Tối
26.9/ 29.7°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
37.1/ 25.6°
Sáng/Tối
26.8/ 30.2°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.2/ 25.9°
Sáng/Tối
25.1/ 27.8°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.6/ 25.6°
Sáng/Tối
25.2/ 27.5°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.5/ 24.2°
Sáng/Tối
24.8/ 27.6°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.6/ 25.2°
Sáng/Tối
25.3/ 29.7°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.8/ 25.6°
Sáng/Tối
25.4/ 29.9°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.7/ 24.5°
Sáng/Tối
25.5/ 28.4°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:39
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Bầu trời quang đãng 32.1°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 32.8°.

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:26
Thấp/Cao

23.7°/37.3°

Độ ẩm

40%

Áp suất

1005 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.35 km/giờ

Điểm ngưng

16.9 °C

Chỉ số UV

3.17