Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 21:19 | 27/01/2023
Thấp/Cao
6/
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1024 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
5/
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1023 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
6/
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1025 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
10/ 10°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1026 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
13/ 13°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1022 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
12/ 12°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1020 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
9/
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1022 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
9/
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1024 mb

Mây cụm
Đã cập nhật 9 phút trước
Nhiều mây

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 8°.

Mặt trời mọc/lặn
06:43 17:47
Thấp/Cao

4°/16°

Độ ẩm

65%

Áp suất

1025 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.48 km/giờ

Điểm ngưng

2 °C

Chỉ số UV

0