Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 21:01 | 23/04/2024
Thấp/Cao
20.6/ 21°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
19.7/ 20°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
20.2/ 20.6°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
25.5/ 25.2°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
29.2/ 29.2°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1004 mb

Mây rải rác
Thấp/Cao
26.3/ 26.1°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1002 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
20.7/ 20.6°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1005 mb

Mây rải rác
Thấp/Cao
19.8/ 19.8°
Tầm nhìn
5.3 km
Áp suất

1008 mb

Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Mây thưa 21.2°

C

F

Mây thưa

Cảm giác như 22.1°.

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:25
Thấp/Cao

18.2°/33.8°

Độ ẩm

91%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.72 km/giờ

Điểm ngưng

20.7 °C

Chỉ số UV

0