Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 17:06 | 18/01/2022
Thấp/Cao
9/
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1021 mb

Bầu trời quang đãng
Thấp/Cao
8/
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1019 mb

Mây thưa
Thấp/Cao
9/
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1021 mb

Mây rải rác
Thấp/Cao
13/ 13°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1021 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
15/ 15°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1017 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
14/ 14°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1015 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
12/ 12°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1017 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
12/ 12°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1018 mb

Nhiều mây
Huyện Bắc Hà
Đã cập nhật vài giây trước
Mây rải rác 13°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 12°.

Mặt trời mọc/lặn
06:44 17:40
Thấp/Cao

8°/15°

Độ ẩm

83%

Áp suất

1018 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.52 km/giờ

Điểm ngưng

10 °C

Chỉ số UV

0.14