Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 20:53 | 21/04/2024
Ngày/Đêm
33.4/ 22.6°
Sáng/Tối
20.3/ 25.6°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.6/ 20.9°
Sáng/Tối
22.2/ 26.8°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.8/ 22.4°
Sáng/Tối
22.5/ 24.9°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.3/ 22.3°
Sáng/Tối
21.4/ 26.7°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:26
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.4/ 23.3°
Sáng/Tối
22.3/ 28.8°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:26
Mây rải rác
Ngày/Đêm
34.4/ 26°
Sáng/Tối
22/ 30.4°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:27
Mây thưa
Ngày/Đêm
35.4/ 26.1°
Sáng/Tối
24.6/ 31.1°
Áp suất

1001 mb

Gió

3.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:27
Mây thưa
Ngày/Đêm
36.8/ 27.3°
Sáng/Tối
24.2/ 33°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:28
Mây thưa
Ngày/Đêm
36.6/ 27.4°
Sáng/Tối
24.8/ 33.8°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:28
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
36.6/ 24°
Sáng/Tối
25.7/ 31.1°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:28
Mây thưa
Ngày/Đêm
36.3/ 24.8°
Sáng/Tối
24.7/ 29.8°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:29
Mây rải rác
Ngày/Đêm
34.8/ 23.5°
Sáng/Tối
24.5/ 31.1°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.4/ 21.7°
Sáng/Tối
23.8/ 26.8°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.5/ 20.6°
Sáng/Tối
21/ 22.6°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.9/ 21.3°
Sáng/Tối
20.2/ 22.5°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.4/ 20.3°
Sáng/Tối
21.7/ 22.2°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:31
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.7/ 22°
Sáng/Tối
21/ 25°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:32
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.2/ 19°
Sáng/Tối
20.8/ 21.1°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.8/ 20.8°
Sáng/Tối
19.5/ 22.4°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.2/ 22.8°
Sáng/Tối
20/ 24.3°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.7/ 24.3°
Sáng/Tối
22.9/ 27.3°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.5/ 24.1°
Sáng/Tối
23.9/ 28.5°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:34
Mây thưa
Ngày/Đêm
35.7/ 22.7°
Sáng/Tối
23.5/ 28.7°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24.4/ 18°
Sáng/Tối
19.9/ 21.7°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23.8/ 17.5°
Sáng/Tối
17.7/ 21.4°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 19.7°
Sáng/Tối
17.7/ 21°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 20.3°
Sáng/Tối
19.4/ 22.4°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.7/ 21.4°
Sáng/Tối
20.9/ 23°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24.9/ 20.3°
Sáng/Tối
21.8/ 21.7°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.7/ 21.4°
Sáng/Tối
20.8/ 22.2°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:38
Mưa vừa
Đã cập nhật 6 phút trước
Mây thưa 22.7°

C

F

Mây thưa

Cảm giác như 22.7°.

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:25
Thấp/Cao

18.1°/34.5°

Độ ẩm

88%

Áp suất

1006 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.58 km/giờ

Điểm ngưng

19.1 °C

Chỉ số UV

0