Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 03:27 | 16/07/2024
Ngày/Đêm
27.5/ 20.9°
Sáng/Tối
20.5/ 24°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:49
Mưa vừa

04:00

20.1°C / 21.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
0.65 km/giờ

07:00

20.6°C / 21.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
0.3 km/giờ

10:00

24.2°C / 24.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
85%
1.24 km/giờ

13:00

28.1°C / 30.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
61%
1.97 km/giờ

16:00

28.8°C / 30.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
61%
2.32 km/giờ

19:00

21.7°C / 22.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
1.55 km/giờ

22:00

20.2°C / 21.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
1.33 km/giờ
Ngày/Đêm
28.4/ 21.4°
Sáng/Tối
20.4/ 25.5°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:49
Mưa nhẹ

01:00

20.7°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
0.94 km/giờ

04:00

20.5°C / 20.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
98%
0.71 km/giờ

07:00

21.8°C / 23°C
Nhiều mây Nhiều mây
95%
0.18 km/giờ

10:00

26.2°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
71%
1.32 km/giờ

13:00

29.3°C / 31.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
57%
1.86 km/giờ

16:00

28.8°C / 30.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
61%
1.63 km/giờ

19:00

23.3°C / 23.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
83%
1.62 km/giờ

22:00

22.8°C / 22°C
Mây cụm Mây cụm
88%
1.46 km/giờ
Ngày/Đêm
26.4/ 21.5°
Sáng/Tối
20.9/ 24.1°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:49
Mưa vừa

01:00

20.8°C / 21.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
0.81 km/giờ

04:00

20.6°C / 21.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
0.34 km/giờ

07:00

21.8°C / 21.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
0.41 km/giờ

10:00

25.2°C / 26.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
80%
0.62 km/giờ

13:00

27.5°C / 27.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
76%
1.11 km/giờ

16:00

26.3°C / 26.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
80%
1.11 km/giờ

19:00

22.9°C / 23.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
1.21 km/giờ

22:00

21.4°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
1.57 km/giờ
Ngày/Đêm
29.5/ 21.8°
Sáng/Tối
22.6/ 22.7°
Áp suất

1000 mb

Gió

1.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:49
Mưa vừa

01:00

20.7°C / 21.1°C
Mưa vừa Mưa vừa
97%
1.23 km/giờ

04:00

21°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
0.71 km/giờ

07:00

22.1°C / 22.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
95%
0.36 km/giờ

10:00

25°C / 26.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
84%
1.17 km/giờ

13:00

29.4°C / 31.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
59%
1.64 km/giờ

16:00

26.4°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
80%
1.56 km/giờ

19:00

22.2°C / 23.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
1.48 km/giờ

22:00

21.9°C / 22°C
Mưa vừa Mưa vừa
98%
1.45 km/giờ
Ngày/Đêm
23.6/ 21.8°
Sáng/Tối
21.9/ 21.4°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:48
Mưa vừa

01:00

21.8°C / 21.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
1.06 km/giờ

04:00

21.3°C / 21.2°C
Mưa vừa Mưa vừa
99%
0.89 km/giờ

07:00

21.7°C / 22.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.37 km/giờ

10:00

22.9°C / 23.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
0.83 km/giờ

13:00

23.5°C / 24.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
0.88 km/giờ

16:00

24.8°C / 24.8°C
Mưa vừa Mưa vừa
96%
1.36 km/giờ

19:00

21.9°C / 22.4°C
Mưa vừa Mưa vừa
98%
1.5 km/giờ

22:00

21.6°C / 21°C
Mưa vừa Mưa vừa
99%
1.08 km/giờ
Ngày/Đêm
22/ 20.2°
Sáng/Tối
20.2/ 20.1°
Áp suất

1003 mb

Gió

0.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:48
Mưa vừa

01:00

20°C / 22°C
Mưa vừa Mưa vừa
100%
0.54 km/giờ
Đã cập nhật vài giây trước
Mưa cường độ nặng 20°

C

F

Mưa cường độ nặng

Cảm giác như 21.6°.

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:49
Thấp/Cao

19.2°/29.6°

Độ ẩm

97%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.91 km/giờ

Điểm ngưng

20.1 °C

Chỉ số UV

0