Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 17:58 | 28/10/2021
Ngày/Đêm
28/ 21°
Sáng/Tối
19/ 22°
Áp suất

1018 mb

Gió

2.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:29
Mây thưa

19:00

24°C / 24°C
Ít mây Ít mây
81%
0.56 km/giờ

22:00

23°C / 23°C
Ít mây Ít mây
86%
0.46 km/giờ
Ngày/Đêm
27/ 22°
Sáng/Tối
21/ 24°
Áp suất

1018 mb

Gió

1.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:28
Nhiều mây

01:00

21°C / 22°C
Nhiều mây Nhiều mây
94%
0.29 km/giờ

04:00

21°C / 22°C
Nhiều mây Nhiều mây
95%
0.17 km/giờ

07:00

21°C / 22°C
Nhiều mây Nhiều mây
93%
0.24 km/giờ

10:00

25°C / 26°C
Nhiều mây Nhiều mây
75%
1.1 km/giờ

13:00

27°C / 29°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
71%
1.23 km/giờ

16:00

25°C / 26°C
Nhiều mây Nhiều mây
83%
1.25 km/giờ

19:00

23°C / 23°C
Nhiều mây Nhiều mây
94%
0.99 km/giờ

22:00

22°C / 23°C
Nhiều mây Nhiều mây
96%
0.6 km/giờ
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
22/ 22°
Áp suất

1020 mb

Gió

1.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 17:28
Mưa nhẹ

01:00

22°C / 23°C
Nhiều mây Nhiều mây
97%
0.52 km/giờ

04:00

22°C / 22°C
Nhiều mây Nhiều mây
98%
0.58 km/giờ

07:00

22°C / 23°C
Nhiều mây Nhiều mây
98%
0.68 km/giờ

10:00

22°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
0.93 km/giờ

13:00

22°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
1.11 km/giờ

16:00

22°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
0.96 km/giờ

19:00

21°C / 22°C
Nhiều mây Nhiều mây
96%
0.85 km/giờ

22:00

21°C / 21°C
Nhiều mây Nhiều mây
96%
0.92 km/giờ
Ngày/Đêm
21/ 21°
Sáng/Tối
20/ 22°
Áp suất

1020 mb

Gió

0.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 17:27
Mưa nhẹ

01:00

20°C / 21°C
Nhiều mây Nhiều mây
97%
0.74 km/giờ

04:00

20°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.55 km/giờ

07:00

20°C / 21°C
Nhiều mây Nhiều mây
97%
0.38 km/giờ

10:00

21°C / 22°C
Nhiều mây Nhiều mây
94%
0.42 km/giờ

13:00

22°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
88%
0.81 km/giờ

16:00

22°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
88%
0.92 km/giờ

19:00

21°C / 22°C
Nhiều mây Nhiều mây
95%
0.59 km/giờ

22:00

21°C / 22°C
Nhiều mây Nhiều mây
97%
0.71 km/giờ
Ngày/Đêm
21/ 21°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1019 mb

Gió

0.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 17:27
Mưa vừa

01:00

21°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.57 km/giờ

04:00

20°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
100%
0.56 km/giờ

07:00

20°C / 21°C
Mưa vừa Mưa vừa
100%
0.53 km/giờ

10:00

21°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
100%
0.58 km/giờ

13:00

21°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
100%
0.63 km/giờ

16:00

21°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
100%
0.51 km/giờ

19:00

21°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
100%
0.51 km/giờ

22:00

21°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
100%
0.51 km/giờ
Ngày/Đêm
21/ 21°
Sáng/Tối
20/ 22°
Áp suất

1019 mb

Gió

0.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 17:26
Mưa nhẹ

01:00

20°C / 21°C
Nhiều mây Nhiều mây
100%
0.4 km/giờ

04:00

20°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
100%
0.31 km/giờ

07:00

20°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
100%
0.28 km/giờ

10:00

21°C / 22°C
Nhiều mây Nhiều mây
99%
0.41 km/giờ

13:00

21°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.14 km/giờ

16:00

22°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.26 km/giờ
Huyện Bắc Hà
Đã cập nhật 6 phút trước
Ít mây 22°

C

F

Ít mây

Cảm giác như 22°.

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:29
Thấp/Cao

21°/27°

Độ ẩm

91%

Áp suất

1017 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.95 km/giờ

Điểm ngưng

20 °C

Chỉ số UV

0