Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 17:14 | 24/05/2024
Ngày/Đêm
27.9/ 20.3°
Sáng/Tối
18.9/ 26.3°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:40
Mưa nhẹ

19:00

26.2°C / 26.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
69%
1.49 km/giờ

22:00

23.3°C / 23.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
84%
1.45 km/giờ
Ngày/Đêm
22.3/ 20.3°
Sáng/Tối
20.4/ 21.5°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:40
Mưa vừa

01:00

20.4°C / 20.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
1.09 km/giờ

04:00

20.8°C / 20.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.45 km/giờ

07:00

20.6°C / 21.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.43 km/giờ

10:00

21.8°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
1 km/giờ

13:00

25°C / 24.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
85%
1.91 km/giờ

16:00

22.6°C / 22.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
0.62 km/giờ

19:00

21.6°C / 21.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
98%
0.73 km/giờ

22:00

20.9°C / 21.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
97%
0.45 km/giờ
Ngày/Đêm
22.8/ 20.2°
Sáng/Tối
20/ 23.7°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:40
Mưa vừa

01:00

20.2°C / 21.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.19 km/giờ

04:00

20.9°C / 20.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
100%
0.53 km/giờ

07:00

20.3°C / 21.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.61 km/giờ

10:00

21.1°C / 21.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
0.64 km/giờ

13:00

25.8°C / 26°C
Nhiều mây Nhiều mây
73%
1.49 km/giờ

16:00

24.7°C / 24.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
84%
1.53 km/giờ

19:00

21.7°C / 22.2°C
Mây cụm Mây cụm
96%
0.95 km/giờ

22:00

21.1°C / 21.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
96%
0.94 km/giờ
Ngày/Đêm
25.6/ 22.5°
Sáng/Tối
20.5/ 22°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:41
Nhiều mây

01:00

20°C / 21.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
97%
0.61 km/giờ

04:00

20.3°C / 20.1°C
Mây cụm Mây cụm
96%
0.88 km/giờ

07:00

22.8°C / 23.7°C
Mây cụm Mây cụm
85%
0.67 km/giờ

10:00

25.8°C / 25.7°C
Mây cụm Mây cụm
73%
1.18 km/giờ

13:00

25.9°C / 25.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
75%
0.61 km/giờ

16:00

26.9°C / 26.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
71%
0.79 km/giờ

19:00

22.2°C / 23°C
Nhiều mây Nhiều mây
90%
0.19 km/giờ

22:00

22.9°C / 23.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
88%
1.36 km/giờ
Đã cập nhật vài giây trước
Mây rải rác 26.5°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 26.4°.

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:40
Thấp/Cao

20.7°/26.3°

Độ ẩm

70%

Áp suất

1005 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.29 km/giờ

Điểm ngưng

20.5 °C

Chỉ số UV

0.91