Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 08:49 | 26/10/2021
Ngày/Đêm
24/ 21°
Sáng/Tối
19/ 23°
Áp suất

1018 mb

Gió

1.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:30
Mây cụm
Ngày/Đêm
25/ 22°
Sáng/Tối
21/ 24°
Áp suất

1019 mb

Gió

1.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:30
Nhiều mây
Ngày/Đêm
25/ 21°
Sáng/Tối
22/ 25°
Áp suất

1019 mb

Gió

1.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 22°
Sáng/Tối
21/ 25°
Áp suất

1020 mb

Gió

1.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 20°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1021 mb

Gió

1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 17:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 20°
Sáng/Tối
20/ 20°
Áp suất

1020 mb

Gió

0.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 17:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 20°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1020 mb

Gió

0.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 17:27
Mưa vừa
Huyện Bắc Hà
Đã cập nhật 19 phút trước
Ít mây 23°

C

F

Ít mây

Cảm giác như 23°.

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:30
Thấp/Cao

21°/26°

Độ ẩm

77%

Áp suất

1018 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.99 km/giờ

Điểm ngưng

19 °C

Chỉ số UV

2.66