Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 20:54 | 23/06/2024
Ngày/Đêm
26.1/ 22°
Sáng/Tối
21/ 24.7°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:50
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.8/ 21.4°
Sáng/Tối
21.8/ 22.1°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:50
Mưa vừa
Ngày/Đêm
23.4/ 21.2°
Sáng/Tối
20.9/ 21.7°
Áp suất

1006 mb

Gió

0.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:50
Mưa rất nặng
Ngày/Đêm
23.8/ 20°
Sáng/Tối
20.2/ 21°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:50
Mưa rất nặng
Ngày/Đêm
25.4/ 20.6°
Sáng/Tối
20.8/ 21.5°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:51
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
26.2/ 21.3°
Sáng/Tối
21.4/ 22.7°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:51
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 22°
Sáng/Tối
22/ 23.6°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:51
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 9 phút trước
Nhiều mây 22°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 23.8°.

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:50
Thấp/Cao

20°/27°

Độ ẩm

92%

Áp suất

1004 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.21 km/giờ

Điểm ngưng

21.6 °C

Chỉ số UV

0