Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 23:19 | 05/06/2023
Ngày/Đêm
24/ 20°
Sáng/Tối
20/ 23°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:44
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 20°
Sáng/Tối
20/ 23°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:45
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 21°
Sáng/Tối
20/ 24°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 21°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:46
Mưa vừa
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
20/ 20°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:46
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
28/ 22°
Sáng/Tối
20/ 23°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 23°
Sáng/Tối
22/ 24°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:47
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Mưa nhẹ 20°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 21°.

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:44
Thấp/Cao

19°/29°

Độ ẩm

95%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.54 km/giờ

Điểm ngưng

19 °C

Chỉ số UV

0