Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 20:26 | 14/07/2024
Ngày/Đêm
27/ 20.9°
Sáng/Tối
21.9/ 21.8°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:50
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.1/ 20.9°
Sáng/Tối
20.8/ 23.9°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:50
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.6/ 20.8°
Sáng/Tối
20.5/ 24.5°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:49
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.2/ 21.4°
Sáng/Tối
21/ 22.8°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:49
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.1/ 21.8°
Sáng/Tối
21.2/ 21.1°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:49
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25.3/ 21.2°
Sáng/Tối
21.8/ 21.3°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:49
Mưa vừa
Ngày/Đêm
23.9/ 20.5°
Sáng/Tối
21.9/ 21.4°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:48
Mưa vừa
Ngày/Đêm
22.6/ 20.2°
Sáng/Tối
20.3/ 21.8°
Áp suất

1004 mb

Gió

0.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:48
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.3/ 21.2°
Sáng/Tối
21.7/ 22.7°
Áp suất

999 mb

Gió

1.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.5/ 21.1°
Sáng/Tối
22.9/ 24.4°
Áp suất

997 mb

Gió

1.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:47
Mưa vừa
Đã cập nhật 9 phút trước
Mưa nhẹ 21.7°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 21.2°.

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:50
Thấp/Cao

19.2°/28.7°

Độ ẩm

98%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.37 km/giờ

Điểm ngưng

20.8 °C

Chỉ số UV

0