Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 16:46 | 31/01/2023
Ngày/Đêm
17/
Sáng/Tối
5/ 16°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:42 17:49
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
19/ 11°
Sáng/Tối
7/ 14°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:42 17:50
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
17/ 14°
Sáng/Tối
12/ 15°
Áp suất

1017 mb

Gió

2.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:41 17:51
Nhiều mây
Ngày/Đêm
20/ 14°
Sáng/Tối
13/ 15°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:41 17:51
Nhiều mây
Ngày/Đêm
20/ 15°
Sáng/Tối
14/ 14°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:40 17:52
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
16/ 15°
Sáng/Tối
14/ 14°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:40 17:53
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 15°
Sáng/Tối
14/ 15°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:40 17:53
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18/ 14°
Sáng/Tối
15/ 15°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:39 17:54
Nhiều mây
Ngày/Đêm
23/ 15°
Sáng/Tối
15/ 16°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:39 17:55
Mây rải rác
Ngày/Đêm
20/ 16°
Sáng/Tối
16/ 17°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:38 17:55
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 1 phút trước
Bầu trời quang đãng 17°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 15°.

Mặt trời mọc/lặn
06:42 17:49
Thấp/Cao

7°/21°

Độ ẩm

47%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.58 km/giờ

Điểm ngưng

5 °C

Chỉ số UV

0