Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 23:17 | 04/12/2021
Ngày/Đêm
16/ 10°
Sáng/Tối
8/ 13°
Áp suất

1023 mb

Gió

1.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:28 17:18
Mây cụm
Ngày/Đêm
17/ 11°
Sáng/Tối
8/ 14°
Áp suất

1024 mb

Gió

1.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:28 17:18
Mây rải rác
Ngày/Đêm
17/ 13°
Sáng/Tối
9/ 17°
Áp suất

1022 mb

Gió

1.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:29 17:18
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
16/ 10°
Sáng/Tối
10/ 16°
Áp suất

1023 mb

Gió

1.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:30 17:18
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
15/ 10°
Sáng/Tối
9/ 17°
Áp suất

1024 mb

Gió

1.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:30 17:18
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
14/ 11°
Sáng/Tối
9/ 16°
Áp suất

1025 mb

Gió

1.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:19
Nhiều mây
Ngày/Đêm
15/ 13°
Sáng/Tối
12/ 16°
Áp suất

1021 mb

Gió

1.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:19
Nhiều mây
Ngày/Đêm
17/ 14°
Sáng/Tối
12/ 17°
Áp suất

1022 mb

Gió

1.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:19
Mây cụm
Ngày/Đêm
18/ 14°
Sáng/Tối
13/ 18°
Áp suất

1023 mb

Gió

1.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
17/ 12°
Sáng/Tối
13/ 18°
Áp suất

1023 mb

Gió

1.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:20
Mây cụm
Huyện Bắc Hà
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 10°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 9°.

Mặt trời mọc/lặn
06:28 17:18
Thấp/Cao

8°/18°

Độ ẩm

79%

Áp suất

1024 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.37 km/giờ

Điểm ngưng

6 °C

Chỉ số UV

0