Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 13:15 | 05/06/2023
Ngày/Đêm
25/ 21°
Sáng/Tối
20/ 23°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:44
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 20°
Sáng/Tối
19/ 24°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:45
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 21°
Sáng/Tối
20/ 24°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 21°
Sáng/Tối
20/ 22°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:46
Mưa vừa
Ngày/Đêm
20/ 18°
Sáng/Tối
20/ 19°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:46
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
18/ 19°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 21°
Sáng/Tối
19/ 22°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 20°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 21°
Sáng/Tối
22/ 22°
Áp suất

1000 mb

Gió

1.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:47
Mưa vừa
Ngày/Đêm
20/ 20°
Sáng/Tối
20/ 20°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:48
Mưa cường độ nặng
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 25°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 25°.

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:44
Thấp/Cao

19°/28°

Độ ẩm

75%

Áp suất

1006 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.37 km/giờ

Điểm ngưng

20 °C

Chỉ số UV

11.01