Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 06:30 | 28/09/2022
Ngày/Đêm
29/ 18°
Sáng/Tối
18/ 20°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:54
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18/ 18°
Sáng/Tối
18/ 18°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:53
Mưa vừa
Ngày/Đêm
19/ 19°
Sáng/Tối
18/ 22°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:52
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 19°
Sáng/Tối
18/ 24°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:51
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 19°
Sáng/Tối
18/ 25°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:50
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 18°
Sáng/Tối
19/ 23°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:49
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 18°
Sáng/Tối
18/ 24°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 19°
Sáng/Tối
17/ 26°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 19°
Sáng/Tối
17/ 26°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 19°
Sáng/Tối
18/ 25°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:45
Mưa nhẹ
Huyện Bắc Hà
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 20°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 20°.

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:54
Thấp/Cao

18°/28°

Độ ẩm

80%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.43 km/giờ

Điểm ngưng

16 °C

Chỉ số UV

0.36