Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 13:38 | 26/09/2022
Ngày/Đêm
26/ 19°
Sáng/Tối
17/ 25°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:56
Mây rải rác
Ngày/Đêm
27/ 20°
Sáng/Tối
18/ 25°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:55
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 19°
Sáng/Tối
18/ 26°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:54
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18/ 18°
Sáng/Tối
19/ 19°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:53
Mưa vừa
Ngày/Đêm
18/ 18°
Sáng/Tối
18/ 18°
Áp suất

1012 mb

Gió

0.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:52
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 19°
Sáng/Tối
17/ 25°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:51
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 19°
Sáng/Tối
19/ 21°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:50
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 19°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:49
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
19/ 18°
Sáng/Tối
19/ 19°
Áp suất

1015 mb

Gió

0.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:48
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
24/ 19°
Sáng/Tối
18/ 26°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:47
Mây cụm
Ngày/Đêm
25/ 19°
Sáng/Tối
18/ 26°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 19°
Sáng/Tối
17/ 25°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 19°
Sáng/Tối
19/ 24°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 19°
Sáng/Tối
19/ 24°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 18°
Sáng/Tối
18/ 18°
Áp suất

1016 mb

Gió

0.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:42
Mưa nhẹ
Huyện Bắc Hà
Đã cập nhật vài giây trước
Mây cụm 27°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 28°.

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:56
Thấp/Cao

17°/29°

Độ ẩm

55%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.14 km/giờ

Điểm ngưng

17 °C

Chỉ số UV

0