Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 18:10 | 25/06/2022
Ngày/Đêm
28/ 20°
Sáng/Tối
20/ 23°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:50
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 21°
Sáng/Tối
20/ 24°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:50
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 21°
Sáng/Tối
20/ 23°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:50
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 21°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:51
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 21°
Sáng/Tối
22/ 22°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:51
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 21°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1000 mb

Gió

1.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:51
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 20°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:51
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 22°
Sáng/Tối
21/ 23°
Áp suất

1000 mb

Gió

1.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:51
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 22°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

997 mb

Gió

1.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:51
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 22°
Sáng/Tối
21/ 23°
Áp suất

999 mb

Gió

1.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:51
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 22°
Sáng/Tối
22/ 22°
Áp suất

1000 mb

Gió

1.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:51
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 21°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:51
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 21°
Sáng/Tối
22/ 24°
Áp suất

998 mb

Gió

1.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:51
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 21°
Sáng/Tối
22/ 24°
Áp suất

999 mb

Gió

1.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:51
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 21°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

998 mb

Gió

1.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:51
Mưa nhẹ
Huyện Bắc Hà
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 23°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 24°.

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:50
Thấp/Cao

20°/30°

Độ ẩm

92%

Áp suất

1003 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.48 km/giờ

Điểm ngưng

22 °C

Chỉ số UV

0.26