Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 21:06 | 24/09/2023
Ngày/Đêm
25/ 19°
Sáng/Tối
19/ 22°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:58
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 20°
Sáng/Tối
18/ 25°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:57
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 21°
Sáng/Tối
18/ 24°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:56
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
19/ 25°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:55
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 20°
Sáng/Tối
19/ 26°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:54
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 20°
Sáng/Tối
19/ 26°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:53
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 19°
Sáng/Tối
19/ 25°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:52
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
19/ 21°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:51
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 19°
Sáng/Tối
19/ 19°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:50
Mưa vừa
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
19/ 23°
Áp suất

1013 mb

Gió

0.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:49
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 20°
Sáng/Tối
20/ 26°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18/ 18°
Sáng/Tối
19/ 19°
Áp suất

1017 mb

Gió

1.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:47
Mưa vừa
Ngày/Đêm
19/ 18°
Sáng/Tối
16/ 20°
Áp suất

1018 mb

Gió

1.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:46
Nhiều mây
Ngày/Đêm
23/ 18°
Sáng/Tối
16/ 24°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:45
Mây thưa
Ngày/Đêm
24/ 18°
Sáng/Tối
17/ 25°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:44
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 1 phút trước
Bầu trời quang đãng 19°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 20°.

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:58
Thấp/Cao

18°/29°

Độ ẩm

95%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.35 km/giờ

Điểm ngưng

19 °C

Chỉ số UV

0