Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 22:38 | 12/06/2024
Ngày/Đêm
23.4/ 22.1°
Sáng/Tối
21.3/ 24.5°
Áp suất

1006 mb

Gió

0.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:47
Mưa vừa
Ngày/Đêm
23.5/ 21.8°
Sáng/Tối
21.7/ 24.4°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:47
Nhiều mây
Ngày/Đêm
28.2/ 21.3°
Sáng/Tối
21.8/ 22.4°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:48
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25.8/ 21°
Sáng/Tối
22.8/ 22.2°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.3/ 21.8°
Sáng/Tối
21.2/ 22°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.2/ 21.6°
Sáng/Tối
22.6/ 22.5°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:49
Mưa vừa
Ngày/Đêm
23.8/ 21.7°
Sáng/Tối
21.4/ 21.6°
Áp suất

1003 mb

Gió

0.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:49
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23.9/ 20.3°
Sáng/Tối
21.8/ 21.5°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:49
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24.4/ 21.1°
Sáng/Tối
20.5/ 22.9°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:49
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 22.8°
Sáng/Tối
22.6/ 23.1°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:50
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.8/ 22.9°
Sáng/Tối
22.1/ 24.2°
Áp suất

1000 mb

Gió

1.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:50
Mưa vừa
Ngày/Đêm
21.3/ 20.5°
Sáng/Tối
21.8/ 20.8°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:50
Mưa vừa
Ngày/Đêm
21.7/ 20.7°
Sáng/Tối
20.3/ 20.3°
Áp suất

1004 mb

Gió

1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:50
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21.2/ 20.2°
Sáng/Tối
20.2/ 20.7°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:50
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.1/ 21°
Sáng/Tối
20.4/ 21.3°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:50
Mưa vừa
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 22.9°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 23.1°.

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:47
Thấp/Cao

21.4°/28.8°

Độ ẩm

89%

Áp suất

1005 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.87 km/giờ

Điểm ngưng

21 °C

Chỉ số UV

0