Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 18:35 | 26/01/2022
Ngày/Đêm
19/ 14°
Sáng/Tối
13/ 14°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:43 17:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 14°
Sáng/Tối
14/ 16°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:43 17:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 14°
Sáng/Tối
14/ 14°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:43 17:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18/ 13°
Sáng/Tối
14/ 14°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:43 17:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
10/
Sáng/Tối
10/
Áp suất

1012 mb

Gió

1.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:42 17:49
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
9/
Sáng/Tối
8/
Áp suất

1015 mb

Gió

1.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:42 17:50
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
8/
Sáng/Tối
7/
Áp suất

1015 mb

Gió

1.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:42 17:50
Nhiều mây
Ngày/Đêm
7/
Sáng/Tối
7/
Áp suất

1017 mb

Gió

1.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:41 17:51
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
7/
Sáng/Tối
6/
Áp suất

1019 mb

Gió

1.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:41 17:52
Nhiều mây
Ngày/Đêm
7/
Sáng/Tối
5/
Áp suất

1021 mb

Gió

1.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:40 17:52
Nhiều mây
Ngày/Đêm
8/
Sáng/Tối
6/
Áp suất

1022 mb

Gió

1.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:40 17:53
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
12/
Sáng/Tối
6/
Áp suất

1018 mb

Gió

1.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:39 17:53
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
16/ 10°
Sáng/Tối
8/ 11°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:39 17:54
Mây cụm
Ngày/Đêm
15/ 11°
Sáng/Tối
11/ 11°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:39 17:55
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
15/ 11°
Sáng/Tối
11/ 12°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:38 17:55
Nhiều mây
Huyện Bắc Hà
Đã cập nhật 3 phút trước
Mây rải rác 14°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 14°.

Mặt trời mọc/lặn
06:43 17:46
Thấp/Cao

14°/21°

Độ ẩm

96%

Áp suất

1012 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.52 km/giờ

Điểm ngưng

14 °C

Chỉ số UV

0