Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 03:42 | 19/10/2021
Ngày/Đêm
28/ 22°
Sáng/Tối
19/ 26°
Áp suất

1017 mb

Gió

1.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:36
Mây cụm
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 18°
Sáng/Tối
23/ 19°
Áp suất

1016 mb

Gió

0.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:34
Mưa vừa
Ngày/Đêm
17/ 17°
Sáng/Tối
18/ 17°
Áp suất

1022 mb

Gió

0.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:33
Mưa vừa
Ngày/Đêm
17/ 16°
Sáng/Tối
16/ 17°
Áp suất

1023 mb

Gió

0.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
16/ 22°
Áp suất

1023 mb

Gió

1.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:32
Nhiều mây
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
18/ 21°
Áp suất

1020 mb

Gió

0.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 21°
Sáng/Tối
19/ 24°
Áp suất

1019 mb

Gió

0.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 22°
Sáng/Tối
21/ 27°
Áp suất

1018 mb

Gió

1.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:30
Mây cụm
Ngày/Đêm
26/ 21°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1019 mb

Gió

1.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
21/ 24°
Áp suất

1022 mb

Gió

0.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 20°
Sáng/Tối
20/ 25°
Áp suất

1022 mb

Gió

1.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 17:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 20°
Sáng/Tối
19/ 26°
Áp suất

1022 mb

Gió

1.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 17:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 20°
Sáng/Tối
20/ 26°
Áp suất

1023 mb

Gió

1.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 17:27
Mây thưa
Ngày/Đêm
25/ 19°
Sáng/Tối
19/ 26°
Áp suất

1024 mb

Gió

1.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 17:26
Mây cụm
Huyện Bắc Hà
Đã cập nhật 60 phút trước
Mây rải rác 19°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 19°.

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:36
Thấp/Cao

19°/31°

Độ ẩm

95%

Áp suất

1019 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.68 km/giờ

Điểm ngưng

18 °C

Chỉ số UV

0