Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 00:57 | 14/06/2024
Thấp/Cao
21/ 21.4°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
20.5/ 20.4°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
22.7/ 22.5°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
29.9/ 29.5°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
28/ 28.7°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
26.2/ 26.3°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Mưa vừa
Thấp/Cao
21.2/ 22°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Mưa vừa
Thấp/Cao
21/ 20.4°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Mưa vừa
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 21.8°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 22.9°.

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:13
Thấp/Cao

20.5°/30°

Độ ẩm

85%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.67 km/giờ

Điểm ngưng

19.3 °C

Chỉ số UV

0